Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Jazyk – cesta k úspěšnému vstupu do života pro každého

Období řešení: 01.01.2007 – 30.06.2008
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0141
Kontakt: Libor Pacovský (pacovsky@ireas.cz)

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení možností uplatnění žáků a studentů žijících v dětských domovech na trhu práce prostřednictvím zlepšení jejich jazykových znalostí. To bylo umožněno vytvořením mimoškolního jazykového kurzu anglického jazyka jako vzdělávací zájmové aktivity.

Kurs byl vytvořen a uzpůsoben speciálním vzdělávacím potřebám cílové skupiny – tou byly děti a mládež pobývající v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, tj. žáci druhého stupně, středoškoláci, příp. studenti vyšších odborných škol žijící ve třech dětských domovech v okrese Ústí nad Labem. Sekundární cílovou skupinou byli pedagogičtí pracovníci zprostředkovávající tento kurs.

Závěry a využití výstupů:

Cíle projektu byly následující:

     1) vytvořit podmínky pro jazykové vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím vytvoření jazykového kursu,

     2) zvýšit specifickou odbornou způsobilost lektorů ke zprostředkování kursu cílové skupině,

     3) zlepšit jazykové znalosti cílové skupiny realizací jazykového kursu ve formě vzdělávací zájmové aktivity.

Řešitelský tým: Libor Pacovský