Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Jdeme s dobou – podpora profesního a osobního rozvoje žen 50+

Období řešení: 1.12.2023 – 20.11.2025
Zadavatel: MPSV, Operační program Zaměstnanost plus
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_037/0002616
Kontakt: Klára Želechovská (zelechovska@ireas.cz)

Jdeme s dobou – podpora profesního a osobního rozvoje je projekt zaměřen na ženy ve věku 50+. Skrze aktivity v projektu dojde k posílení postavení žen v zaměstnání, na trhu práce, ale i celkové motivace k pracovnímu a osobnímu rozvoji. Ženy budou vzdělávány jednak skupinově, a to prostřednictvím interaktivních prezenčních a on-line seminářů na různorodá témata a druhak podporovány individuálně. V rámci osobního rozvoje budou mít k dispozici koučování, psychologickou podporu a péči dalších odborníků a odbornic, například z oblasti práva či IT.

Hlavní témata seminářů:

digitalizace
mediální a informační gramotnost
faktomluva
pracovní právo
fyzické a duševní zdraví
psychohygiena
efektivní komunikace
finanční gramotnost a
osobnostně sociální rozvoj.

Jelikož je projekt rozsáhlý a dbá na individuální potřeby účastnic, je možné, aby si samy poskládaly tematické bloky, ve kterých se chtějí vzdělávat, stejně jako si vybrat odborníka či odbornici, jež aktuálně potřebují. Hlavním cílem projektu je adaptovat cílovou skupinu na aktuální trendy pracovního trhu, motivovat ji k profesnímu/osobnímu rozvoji, a posílit tak jejich konkurenceschopnost, postavení v zaměstnání, případně možnost zvýšení výdělku.

Klíčové aktivity projektu:

KA1: Intenzivní zapojení žen 50+ do projektu

Součástí je i příručka Kapitoly psychiky a znalostí (KZP) a jelikož jdeme s dobou, tak i pět informativních videí a pravidelná setkávání s koučem.

KA2: Identifikace klíčových potřeb žen v jejich pracovní sféře

Účastnice si za pomocí expertů definují na úvodním víkendu individuální cíle, kterých budou chtít dosáhnout. Na závěrečném semináři proběhne reflexe, zda došlo k plnění cílů, a diskuse nad dalším směřováním.

KA3: Vzdělávací aktivity v oblasti zdraví

Cílem této aktivity je naučit účastnice pečovat o své duševní a fyzické zdraví a také nabídnou podporu formou psychologického poradenství či psychoterapie.

Aktivita je sestavena ze čtyř podaktivit: Fyzické a duševní zdraví; Psychohygiena a relaxační techniky; Ergonomie; Individuální setkání s psychologem.

KA4: Vzdělávací a poradenské aktivity zaměřené na zvládání nároků spojených s technologickým pokrokem a digitalizací

Tato aktivita reaguje na nedostatečné IT znalosti a nedostatečnou orientaci v digitálním světě.

Aktivita je sestavena ze tří podaktivit: Digitalizace v reálné praxi; Mediální a informační gramotnost; Individuální setkání s expertem na technologie a média.

KA5: Kurzy měkkých dovedností

Účastnice si budou moct vybrat z následujících témat, podle individuálních potřeb:

Argumentace a vyjednávání; Komunikační typy a řešení konfliktů; Osobnostně sociální rozvoj; Seminář na přání účastnic.

KA6: Vzdělávací a poradenské aktivity v oblasti pracovněprávní

Cílem této aktivity je seznámit cílovou skupinu nejen s jejich právy a povinnostmi v oblasti pracovního práva dle aktuálních trendů pracovního trhu, ale poskytnout jim právní pomoc v případě řešení konkrétního problému.

Aktivita je sestavena ze dvou podaktivit: Pracovněprávní seminář; Individuální setkávání s právníkem.

KA7: Vzdělávací aktivity a poradentství v oblasti finanční gramotnosti

Tato klíčová aktivita je zařazena v reakci na stoupající chudobu žen ve stáří a problematiku starobního důchodu.

Podrobný leták k projektu s termíny ke stažení zde:

Podrobnější obsahy jednotlivých seminářů zde:

Řešitelský tým: Klára Želechovská, Jitka Šeflová, Eliška Mičová