Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice

Období řešení: 09.02.2012 – 31.01.2014
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Partner: Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
Koordinátor: IREAS centrum, s. r. o.
Registrační číslo: 780/OPLZZ/01/12
Kontakt: Ondřej Vojáček (vojacek@ireas.cz)

Nejen změny v legislativě, ale i technologický pokrok vyžadují průběžné vzdělávání. Série odborných seminářů toto vzdělání v oblasti ochrany ovzduší zajistila celoplošně pro celou ČR. Jenom v základním bloku absolvoval každý úředník 8 vzdělávacích dnů.

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení efektivity výkonu státní správy v řízení kvality ovzduší prostřednictvím průběžného vzdělávání úředníků. Projekt reagoval na potřeby vyplývající z právní úpravy, realizace politiky ochrany ovzduší na národní, krajské a místní úrovni, vývoje v oblasti technologií pro ochranu ovzduší a komplexnosti technických aspektů ochrany ovzduší. V rámci projektu byl připraven, pilotně odzkoušen a následně celoplošně pro ČR realizován vzdělávací program ve formě série odborných seminářů. Skládal se z jednoho základního modulu (8 školících dnů) a dvou nadstavbových modulů. Obsahoval jak školení o regulatorním rámci, tak základy pro regulaci jednotlivých průmyslových sektorů a vyhodnocování ekonomických aspektů regulace. Na školení se podílelo celkem přes 20 největších odborníků v daných oborech z ČR.

Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Ladislav Sobotka.