Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1

Období řešení: 01.05.2011 – 30.10.2013
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Partner: Centrum aplikovaného a manažerského výzkumu, FPH VŠE
Kontakt: Oto Potluka

V oblasti evaluačních metod se během období 2007 – 2013 začala intenzivněji použivát tzv. kontrafaktuální evaluace (Counterfactual impact evaluation) pro hodnocení dopadů podporovaných aktivit v programech EU. Projekt se proto zaměřil na aplikaci této metody na hodnocení podpory vzdělávání ve firmách z ESF.

Cílem projektu bylo použití uznávaných evaluačních metod counterfactual impact evaluation (CIE) k zodpovězení následujících otázek:

 • 1) Jaký skutečný kauzální účinek (impact/effect) měla intervence v podobě projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 1.1 ve srovnání s kontrafaktuální situací bez intervence na podpořené společnosti, a to na konkurenceschopnost podniků (např. vyjádřenou růstem objemu tržeb a zisku), investice podniků do vzdělávání zaměstnanců, fluktuaci zaměstnanců podniků, růst podniku vyjádřený nově vzniklými pracovními místy. Existují statisticky významné rozdíly v účinku na některé skupiny podpořených podniků? Pokud ano, jaké?
 • 2) Jaký je mechanismus účinku výzvy na podpořené společnosti?
 • 3) Proč intervence (ne)funguje?

Závěry a využití výstupů:

Cílem projektu nebyla jen samotná kontrafaktuální analýza účinků projektů, ale také zpracování této pilotní evaluace jako případové studie CIE pro evaluační komunitu a identifikace oblastí intervencí evropských fondů v České republice, které jsou zvláště vhodné pro aplikaci CIE.

Výstupy:

 • workshop k metodologii a evaluačnímu designu 6. 6. 2011, prezentace ze semináře (představení evaluace, data pro evaluaci, přehled statistických metod, návrh modelů),
 • vstupní zpráva (stáhnout pdf) ,
 • workshop 2a – představení metod CIE, 12. 9. 2011  (pozvánka – stáhnout pdf) ,
 • workshop 2b – část věnovaná sběru dat pro evaluaci, 12. 9. 2011,
 • přednáška Alberta Martiniho 5. 10. 2011,
 • první průběžná zpráva,
 • workshop k první průběžné zprávě, 22. 2. 2012,
 • odborný článek o provedené evaluaci,
 • druhá průběžná zpráva,
 • workshop ke druhé průběžné zprávě 24. 10. 2012,
 • závěrečná zpráva,
 • workshop k závěrečné zprávě,
 • průběžné zprávy o průběhu projektu (flash reporty),
 • přednáška zahraničního experta na CAMER VŠE k tématice CIE,
 • přednáška Statistika v evaluacích 21. 6. 2012.

Řešitelský tým: Oto Potluka (koordinátor) a další experti: Jan Brůha, Martin Špaček, Martin Pělucha, Viktor Květoň