Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

Období řešení: 01.10.2016 – 30.09.2019
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Partner: Asociace kuchařů a cukrářů České republiky
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606
Kontakt: Vítězslav Malý (maly@ireas.cz)

Hlavním cílem projektu bylo posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech středních škol bez maturitní zkoušky skrze zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zvýšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím zaměstnání workshopů.

Projekt se skládal ze dvou na sebe navazujících aktivit – cyklu workshopů a exekutivních a praktických týdnů. Cyklus workshopů představuje formu dvou vzájemně se prolínajících částí – exekutivních dovedností a praktického vzdělávání. Celkem je realizováno 12 workshopů na každé zapojené škole, jejichž cílem je rozvinout exekutivní dovednosti a rozšířit praktické uplatnění žáků. V rámci workshopů je, mimo jiné, organizován celodenní odborný seminář (např. kurz molekulární kuchyně, mořské plody, tradiční česká kuchyně apod.).

Závěry a využití výstupů:

Smyslem exekutivních a praktických týdnů bylo vytvoření mimoškolní aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a praktických dovedností studentů. Exekutivní a praktický týden probíhaly jako pětidenní akce pro 25 studentů ze čtyř škol. Exekutivní týden se zaměřoval na dovednostní rozvoj studentů s ohledem na jejich praktické uplatnění (komunikace, týmová práce, zaměstnání apod.). Praktický týden se pak zaměřil na praktické dovednosti žáků v gastronomii (odborné semináře, např. práce s moderními technologiemi, úprava divočiny, ryby a mořské plody apod.). Studenti získali certifikáty o absolvování kurzů a také získali bezplatné roční členství v Asociaci kuchařů a cukrářů.

Do projektu bylo dále zapojeno 13 škol:– Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice,
– Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice,
– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek, Písek,
– Integrovaná střední škola, Jesenice,
– Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují,
– Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Kroměříž,
– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim,
– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno,
– Střední škola živnostenská Sokolov, Sokolov,
– Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s. r. o., Olomouc,
– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou, Horky nad Jizerou,
– Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod,
– Střední škola služeb a řemesel Stochov, Stochov.

Projektový tým: Vítězslav Malý, Adéla Šmejkalová