Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Podpora zdraví v předškolní výchově

Období řešení: 01.06.2014 – 30.06.2015
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Partner: Státní zdravotní ústav
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0117
Kontakt: Libor Pacovský (pacovsky@ireas.cz)

Projekt byl zaměřen na podporu zdraví v předškolní výchově prostřednictvím zvýšení počtu lektorů se znalostmi Programu školy podporující zdraví (MŠPZ) a realizace tuzemských a zahraničních stáží za účelem získání a výměny zkušeností v oblasti zdraví.

MŠPZ uplatňuje strategii pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví v mateřských školách (MŠ). Učitelé MŠ na pozici „lektora – metodika podpory zdraví“ absolvovali vzdělávací semináře Třídní vzdělávací programme s využitím Kurikula podpory zdraví v MŠ, Vyhodnocení pokroků dětí v MŠ, Indikátory autoevaluace MŠ programu MŠPZ, Učíme se navzájem, Pyramidáček a Prevence úrazů a násilí. Dále byly realizovány i programy typu příklady dobré praxe pro uplatňování principů a zásad MŠ podporující zdraví – jednalo se o přípravu lektorů formou praktických nácviků při práci s žáky nebo samostatně s učiteli.

Důležité byly také tuzemské a zahraniční stáže učitelů – stáže byly zaměřeny na získávání a výměnu zkušeností v podpoře zdraví při práci s žáky. Stáže probíhaly v polských mateřských školách v regionu Upper Silesia.

Závěry a využití výstupů:

Důležité byly také tuzemské a zahraniční stáže učitelů – stáže byly zaměřeny na získávání a výměnu zkušeností v podpoře zdraví při práci s žáky. Stáže probíhaly v polských mateřských školách v regionu Upper Silesia.

Řešitelský tým: Libor Pacovský, Klára Kováčová

Ve spolupráci: Státní zdravotní ústav, Centrum podpory veřejného zdraví