Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Praktická výuka – orientace na rozvoj kompetencí žáků

Období řešení: 01.10.2014 – 31.07.2015
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Partner: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim | Jules a Jim, z. ú. | Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf | Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice | M.C. Triton, spol. s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0079
Kontakt: Libor Pacovský (pacovsky@ireas.cz)

Projekt Praktická výuka – orientace na rozvoj kompetencí žáků byl zaměřen na začlenění a posílen forem praktického vyučování žáků na spolupracujících středních školách. Cílem projektu byl rozvoj klíčových a odborných kompetencí, podnikatelské gramotnosti a také osobnostně-sociální rozvoj žáků prostřednictvím podpory praktického vyučování a spolupráce se zaměstnavateli/veřejnou správou ve vzdělávání.

Klíčovými aktivitami projektu byly zejména mentoring a konzultace pedagogických pracovníků, vytvoření středisek praxe na spolupracujících školách – realizace navazujících podnikatelských workshopů, kariérní týdny a odborné stáže žáků ve firmách a veřejné správě. Samostatnou aktivitou pro žáky odborných učilišť byla realizace studentských minipodniků.

Závěry a využití výstupů:

Klíčové aktivity na sebe vzájemně navazovaly. V rámci workshopů žáci v týmech zpracovávali vlastní podnikatelský záměr a ti nejúspěšnější z nich se účastnili kariérových týdnů. Kariérní týdny se věnovaly osobnostnímu a profesnímu rozvoji žáků. Rovněž se jich účastnili podnikatelé, kteří pak žáky oslovovali s nabídkou odborné stáže. Realizace stáže umožnila žákům získat pracovní zkušenosti a vytvořit si představu o reálném pracovním prostředí a požadavků na žáka při uplatnění v praxi.

Řešitelský tým: Libor Pacovský, Vítězslav Malý, Lukáš Policar

Ve spolupráci: Jules a Jim, z.ú.