Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Průběžná evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Období řešení: 01.02.2013 – 30.03.2016
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Koordinátor: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Kontakt: Viktor Květoň (kveton@ireas.cz)

Česko mělo v období 2007 – 2013 neopakovatelnou příležitost vybudovat moderní výzkumnou infrastrukturu. Tým IREAS vyhodnocoval průběžné výsledky a efekty, které tato nová centra přinesla.

Cílem projektu bylo provedení průběžné evaluace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVIp) v definovaných oblastech a zodpovězení evaluačních okruhů. Projekt byl realizován ve spolupráci s HaskoningDHV Czech Republic (leader konsorcia). Tým IREAS byl odpovědný za hodnocení věcného pokroku a finanční výkonnosti programu. Evaluátoři využili široké spektrum evaluačních technik a metodických přístupů. Nově byla na příkladu vybraných projektů úspěšně otestována a následně aplikována metoda Outcome Harvesting.

Řešitelský tým se pravidelně soustředil na největší bariéry v dosahování cílů programu, ale i na odhalení plánovaných i neplánovaných výsledků a přínosů realizovaných projektů. Specifický důraz byl kladen na formulaci reálných a realizovatelných doporučení pro zástupce Řídícího orgánu.

Řešitelský tým: Viktor Květoň, Martin Pělucha, Petr Fanta, Jan Lehejček