Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Vzdělávací program „Podnikový ekolog“

Období řešení: 07.05.2005 – 31.12.2006
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Koordinátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Registrační číslo: CZ.04.3.07/4.1.02.1/0327
Kontakt: Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)

Záleží nám na životním prostředí a jeho kvalitě. Realizací projektu jsme zvýšili kvalifikaci pracovníků malých a středních podniků prostřednictvím vytvoření a realizace vzdělávacího programu a vydáním a šířením samostatné publikace. Šlo nám nejen o prohloubení základních znalostí, ale i o posílení schopnosti řešit problémy a vyhledávat kvalitní informace v oblasti podnikové ekologie.

Závěry a využití výstupů:

Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření vzdělávácího programu „Podnikový ekolog“ a proškolení pracovníků malých a středních podniků. Vzdělávací program byl realizován formou distančního vzdělání, tzn. využitím e-learningové formy vzdělávání pro samostudium a prezenční formy pro setkání účastníků s tutory v rámci tzv. tutoriálů.  Intenzita studia byla ponechána na volbě pracovníků dle jejich vlastních časových možností.

Vzdělávací kurs byl členěn na několik částí zaměřených na jednotlivé složky životního prostředí. V rámci těchto částí byly účastníkům kursu přiblíženy základní složky životního prostředí a aktuální odborné poznatky z oboru. Dále se účastníci naučili, kde hledat další informace a jak je využívat.

Vzdělávací program byl organizován prioritně pro pracovníky malých a středních podniků se sídlem v Praze, a to pro řadové i vedoucí pracovníky.

Výstupem projektu bylo i vytvoření samostatné publikace.

Výstupy: 

VLČKOVÁ, J. a kol.: Podnikový ekolog. Praha: IREAS, o. p. s., 2006. 270 s. ISBN 80-86684-46-6.  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Jitka Šeflová