„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Pracovní skupiny | Evaluace a regionální politika

NÁŠ TÝM EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKA

ODBORNÍ PRACOVNÍCI

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Martin se zaměřuje na hodnocení veřejných výdajových programů regionální politiky a politiky rozvoje venkova. Je s námi již od roku 2003 a koordinoval řešitelské týmy v řadě evaluací operačních programů financovaných z fondů EU. Dále se také věnuje přednáškové a vědecko-výzkumné činnosti v regionálních studiích na Národohospodářské fakultě VŠE Praha. V ČR působí jako národní ambasador Regional Studies Association a také je členem České evaluační společnosti.

doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

Viktorovo odborné zaměření směřuje do oblasti hodnocení podnikatelského i inovačního prostředí a konkurenceschopnosti regionů. Obracet se na něj můžete s analýzami regionálních dopadů veřejných výdajových programů, ale i jednotlivých projektů a analýzami inovačního potenciálu. Působí také jako výzkumný a odborný pracovník na Univerzitě Karlově.

Ing. Martin Špaček, Ph.D.

Martin se věnuje oblasti evaluací a hodnocení veřejných výdajových programů. Baví ho ale také výzkumné projekty zaměřené na integrované přístupy v rozhodování na regionální a lokální úrovni a na společenské inovace ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Nebojí se ale ani zapojení do projektů zabývajících se systémy plateb za ekosystémové služby. V IREAS působí již od roku 2009, za tu dobu úspěšné řešil řadu komerčních a výzkumných projektů.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Petr se specializuje na oblast evaluací a hodnocení veřejných výdajových programů. Je s námi od roku 2003 a úspěšně napsal i řídil již desítky projektů. Obracet se na něj můžete v oblasti evaluace, projektového řízení nebo vzdělávání. Působí také jako lektor projektového řízení v programu MBA a v komerčních kurzech.
PROJEKTOVÍ ASISTENTI

Ing. Martina Kubíková

Martina působí jako projektová asistentka v projektech zaměřených na evaluace a regionální politiku. Má tak možnost v praxi využít znalostí získaných během studia oboru Regionalistiky a veřejné správy na Národohospodářské fakultě VŠE. Odborně se aktuálně věnuje především digitalizaci, která je nezbytným předpokladem úspěšné implementace Průmyslu 4.0. Mezi její přednosti patří schopnost rychle a efektivně řešit problémy.

Bc. Vojtěch Dvořák

Vojtěch působí jako projektový asistent v projektech zaměřených na evaluace a regionální politiku. Má tak možnost své studijní znalosti získané na Národohospodářské fakultě VŠE užívat i v praxi. V rámci IREAS se podílí na projektech zaměřených na mapování národních a unijních programů pro podporu mladých lidí generace tzv. mileniálů (25-29) a na evaluaci a nastavení operačních programů (např. OP Rybářství).

Bc. Jan Lehejček

Honza působí jako projektový asistent a evaluátor v rámci týmu Evaluace a regionální politika, podílí se i na evaluacích pro tým Vzdělávání a sociální politika. Zajímá se o netradiční přístupy v hodnocení aktivit v soft projektech. Rozvíjí kombinaci metody Most Significant Change ve spojení s Fullerovou metodou vícekriteriálního rozhodování. Vzděláním je sociální geograf.