We are a member of the academia network.
Fast contact: +420 725 068 902

„EXPERTISE IS OUR STRENGTH“

We work on a project and innovation base. We put together the best experts from universities, research organisations and the public and private spheres.

Water Education for Innovative Environmental Learning (Wat.Edu)

Období řešení: 01.11.2018 – 30.10.2021
Partner: Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola (HU) | IMRO-DDKK Nonprofit Kft. (HU) | JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina (SI) | Vodna Agencija (SI) | Základní a mateřská škola Ostrava – Bělský les | Model Experimental School of the University of Thessalonik (GR) | Development Agency of Eastern Thessaloniki´s Local Authorities (GR)
Registrační číslo: 2018-1-HU01-KA201-047800
Kontakt: Jan Macháč (machac@ireas.cz)

Pro lepší budoucnost hospodaření s vodou.

Zvýšení environmentálního povědomí žáků a jejich kompetencí ve vazbě na environmentální výzvy související s vodou (klimatická změna, znečištění prostředí, šíření nemocí apod.)

Hlavním cílem projektu je vytvořit, testovat a postupně zavádět nové experimentální a inovativní vzdělávací materiály týkající se tématu vody v rámci partnerských vzdělávacích institucí. Důraz je kladen na multidisciplinární přístup.

Výstupy budou začleněny do běžné denní výuky žáků ve věku 12 až 14 let, kteří díky nim lépe pochopí vazby mezi jednotlivými předměty související s tématem vody: přírodní a společenské vědy, umění, vodohospodářství (jako horizontální vzdělávací element zahrnutý v každém předmětu). Důraz bude kladen na biologii, chemii, zeměpis a umění (výtvarná, hudební a literární výchova).

Jedná se o společný projekt 8 institucí ze 4 zemí. V každé zemi je zapojena jedna základní škola a jedna výzkumná/praktická organizace. Společným cílem je pak připravit děti na budoucí výzvy související s vodou. Projekt navazuje na dva regionálně zaměřené projekty Water Agent a Water Agent V 003 .

Webová stránka: www.watedu.eu a www.facebook.com/watedueu

Řešitelský tým: Jan Macháč, Michaela Hanzlová

Ke stažení: WatEdu –  Podkladové materiály pro distanční výuku (pdf)WatEdu –  Educational materials for distance learning (pdf)