Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Analýza současného stavu a prognóza vývoje akvakultury v ČR na období 2014–2020 v kontextu Společné rybářské politiky EU s výhledem do roku 2024

Období řešení: 01.05.2012 – 30.04.2013
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

Sektor akvakultury v České republice je podporován z EU. Pro vymezení podpory konkrétních aktivit je potřeba mít promyšlenou strategii, čeho se chce dosáhnout v definovaném časovém horizontu. Projekt se proto zaměřil na vytvoření analýzy a podkladu pro tuto strategii.

Hlavním cílem této zakázky bylo poskytnout Ministerstvu zemědělství komplexní materiál, který na základě analýzy současného stavu, zohledňující dosavadní vývoj rybářského odvětví v České republice a reflektující významné změny vycházející z našeho členství v EU, poskytl následující:

  • 1) Kvalifikovanou předpověď dalšího vývoje ve dvou navazujících etapách (střednědobý výhled – programovací období 2014–2020, dlouhodobý výhled do roku 2024);
  • 2) Soubor základních strategických doporučení, zohledňujících východiska a principy reformované Společné rybářské politiky (podklad pro zpracování Národního strategického plánu rozvoje rybářského sektoru).

Závěry a využití výstupů:

Výše uvedené aktivity byly realizovány v úzké spolupráci s odborníky na oblast zemědělské a rybářské politiky EU. Klíčové tak byly následující dva výstupy:

  • a) Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu, jehož účelem je stanovit podmínky pro realizaci Společné rybářské politiky v České republice. Dokument byl vytvořen po konzultaci s partnery v sektoru rybářství a odborníky z akademické sféry. Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu se stane předmětem dialogu s příslušnými orgány Evropské komise.
  • b) „Teze Operačního programu Rybářství 2014–2020“ – na základě východisek stanovených předchozím dokumentem byl dále připraven tento dokument, který  specifikuje konkrétní možnosti podmínky čerpání prostředků z Evropského námořního a rybářského fondu dle aktuální průběžné verze návrhu příslušeného nařízení.

Výstupy:

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Martin Pělucha (koordinátor) a další experti: prof. Jan Kouřil, Emil Machálek, Viktor Květoň, Václav Šilhavý