Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

E-learningový portál – podpora výuky na SŠ v oblastech životního prostředí a udržitelného rozvoje, podnikatelských dovedností a projektového managementu

Období řešení: 05.10.2010 – 30.04.2013
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Partner: Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav | Evropská obchodní akademie, Děčín | Střední průmyslová škola Mladá Boleslav
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0046
Kontakt: Libor Pacovský (pacovsky@ireas.cz)

Vytvořením interaktivního e-learningového portálu v oblasti udržitelného rozvoje, podnikatelských dovedností a managementu jsme podpořili kvalifikaci studentů středních škol. Projekt byl reakcí na zvyšování nároků kladených na střední školy v důsledku zavádění školních vzdělávacích programů a snahy zvýšit kvalifikaci studentů středních škol pro možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Vytvořené materiály se snažily zaujmout studenty nejen zajímavým obsahem, ale i interaktivní formou prostřednictvím mluvících postaviček, praktickch ukázek, příkladů, testů, přehledů apod.

Cílem projektu bylo vytvoření e-learningového portálu se třemi tematickými studijními moduly:

  • životní prostředí a udržitelný rozvoj;
  • podnikatelské dovednosti;
  • projektový management.

Tyto tři výukové moduly podpořily a zkvalitnily výuku na středních školách. Obsahem modulů jsou interaktivní studijní materiály a interaktivní e-learningové pomůcky pro výuku témat v rámci různých předmětů vyučovaných na středních školách. Při vytváření výukových modulů bylo využito praktických zkušeností učitelů nejen ze spolupracujících partnerských škol, ale i potřeb učitelů na jiných školách majících zájem o začlenění vzniklých modulů do své výuky. Navazujícím cílem projektu bylo poskytnout portál všem středním školám, které budou mít o jeho využívání zájem. Vytvořené výukové moduly a materiály byly odzkoušeny při výuce na spolupracujících středních školách.

Závěry a využití výstupů:

Výstupem projektu je e-learningový portál s výše uvedenými tematickými moduly v podobě interaktivních a praktických studijních podkladů pro výuku žáků středních škol v rámci různých předmětů.

Výstupy:

Přístup do jednotlivých vzdělávacích sekcí: http://e-vzdelavani.eu/portal/course/category.php?id=4

Řešitelský tým: Jitka Šeflová, Libor Pacovský, Vítězslav Malý

Ve spolupráci: Univerzita Palackého v Olomouci