Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Environmentální výchova zajímavá pro žáky a snadná pro učitele

Období řešení: 01.09.2010 – 30.09.2011
Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.05/03.0048
Kontakt: Jiří Louda (louda@ireas.cz)

Jak pozitivně změnit svůj vliv na životní prostředí bylo hlavním tématem projektu, který připravil zajímavé podklady pro žáky a učitele středních škol. Cílem bylo představit 12 klíčových témat novou a interaktivní formou.

Projekt si kladl za cíl zlepšit schopnost žáků kriticky přemýšlet a odpovědně se rozhodovat v aktuálních otázkách životního prostředí a zároveň žákům nabídnout možnosti, jak svůj negativní vliv na životní prostředí snížit. Cílovou skupinu představovali žáci středních škol, akcent byl však kladen zejména na žáky gymnázií, obchodních akademií a středních průmyslových škol ve 2. a 3. ročníku.

Závěry a využití výstupů:
Na každé z vybraných témat (spotřeba a úspora energie, odpady, ekologická stopa, povodně, solární elektrárny, nízkoenergetické domy, elektromobilita, biomasa, životní cyklus výrobku, kvalita ovzduší, člověk a vodní režim v krajině) byly pro studenty připraveny zajímavé texty, případové studie, simulační hry, powerpointové prezentace, jim příslušné pracovní listy s online podporou. Zároveň byla připravena metodický příručka pro učitele.

Řešitelský tým: Jiří Louda, Michaela Tauferová, Jitka Šeflová, Jan Slavík