Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Období řešení: 24.05.2013 – 24.01.2014
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

Sociální podnikání představuje novodobý fenomén v oblasti podnikání a podpory zapojení znevýhodněných osob na trhu práce. Tuto tématiku podporuje EU také v ČR, a proto se tento evaluační projekt zaměřil na komplexní vyhodnocení dosavadních zkušeností s touto podporou.

Hlavním cílem této evaluace bylo vyhodnotit fungování a výsledky projektů na podporu sociálního podnikání a podnikání znevýhodněných v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Integrovaném operačním programu (IOP) a formulovat doporučení pro nastavení podpory v této oblasti v Operačním programu Zaměstnanost 2014+ a v příslušném operačním programu Evropského fondu pro regionální rozvoj pro programové období 2014–2020.

Závěry a využití výstupů:

Evaluace byla rozdělena do tří evaluačních úkolů:

  • Evaluační úkol č. 1 se zaměřil na analýzu problémů a jejich příčin v oblasti inkluzivního a sociálního podnikání. Účelem této analýzy byla identifikace klíčových problémů a výzev České republiky v této sféře s ohledem na plánování veřejných politik zaměstnanosti a sociálního začleňování a rovněž s ohledem na plánování intervencí podpořených z Evropského sociálního fondu.
  • Evaluační úkol č. 2 byl orientován na evaluaci specifické podpory sociálního podnikání poskytnuté v rámci globálního grantu OP LZZ Sociální ekonomika (výzva č. 30) a v rámci oblasti intervence 3.1c) Investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky IOP.
  • Evaluační úkol č. 3 byl zaměřen na evaluaci projektů OP LZZ orientovaných na inkluzivní podnikání. Evaluace tedy byla vztažena na podporu zahájení podnikání osob znevýhodněných na trhu práce, příp. znevýhodněných osob, které již podnikají.

Výstupy:

Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Martin Pělucha (koordinátor) a další experti: Viktor Květoň, Petr Fanta, Jana Kouřilová, Emil Machálek