Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol

Období řešení: 01.05.2009 – 31.12.2009
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Partner: Oikos Praha
Registrační číslo: 306/2009
Kontakt: Jiří Louda (louda@ireas.cz)

Vzorce našeho spotřebního chování včetně způsobu nakládání s odpady zásadním způsobem ovlivňují kvalitu životního prostředí. Vyučujícím jsme proto připravili sadu interaktivních výukových a metodických materiálů na toto téma. 

Projekt Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol byl řešen týmem spolupracovníku IREAS a vybraných externích odborníků. Reagoval na nedostatek výukových a metodických materiálů zabývajících se problematikou udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí pro základní školy. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit metodickou příručku s moduly, které poskytnou pedagogům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem pojednat o otázkách udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her, „případových studií“, kvízů atd., do nichž se žáci či studenti zapojí a mj. se dozvědí, jak sami mohou zlepšit udržitelnost své spotřeby. Výsledky projektu budou využitelné či bude možné je přímo integrovat při výuce biologie, přírodopisu, občanské výchovy, zeměpisu apod.

Závěry a využití výstupů:

Hlavním výstupem projektu je publikace Spotřeba s respektem: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí. Téměř dvousetstránková publikace je určena především pedagogům 7.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kniha obsahuje 8 modulů, které poskytnou čtenářům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem pojednat o otázkách udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her a „případových studií“, soutěží atd. Žáci se tak mohou do dění během výuky aktivně zapojit a sami přijít s podněty, jak udržitelnost své spotřeby ovlivnit. Všechny moduly (s výjimkou modulu posledního) byly koncipovány tak, aby představovaly aktivity na 1–2 vyučovací hodiny.

Výstupy:

LOUDA, Jiří (ed.). Spotřeba s respektem: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí. Praha: IREAS, 2009. ISBN 978-80-86684-58-1.  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Jiří Louda