Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Jazyk – prostředek k rovným příležitostem

Období řešení: 01.02.2010 – 30.06.2012
Zadavatel: Krajský úřad Středočeského kraje
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Registrační číslo: CZ.1.07./1.2.05/02.0027
Kontakt: Libor Pacovský (pacovsky@ireas.cz)

Projekt vytvořil a nabídl mimoškolní jazykový kurs anglického jazyka jako vzdělávací zájmovou aktivitu pro podporu vzdělávání žáků se zhoršeným rodinným a sociokulturním zázemím. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol prvního a druhého stupně, základních škol speciálních a praktických a středoškoláci žijící v dětských domovech ve Středočeském kraji.

Kurs byl uzpůsoben speciálním vzdělávacím potřebám cílové skupiny a vycházet z konceptu škola hrou s využitím multisenzoriálního přístupu. Vytvoření výukových materiálů a aktivit k realizaci kursu a odbornou stránku projektu zastřešil expertní tým PaedDr. Marie Hofmannové z katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.

Projekt proběhl v následujících organizacích:

  • Soukromý dětský domov Korkyně,
  • Dětský domov Lety,
  • Dětský domov Na Celně 2, Mladá Boleslav,
  • Dětský domov Nymburk,
  • Dětský domov Unhošť.

Závěry a využití výstupů:

Cílem projektu bylo zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím zlepšení jejich jazykových znalostí, a tím předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání.

Výstupem projektu byla inovace jazykového kursu odpovídajícího speciálním vzdělávacím potřebám cílové skupiny a vytvoření nových výukových materiálů.

Řešitelský tým: Libor Pacovský

Ve spolupráci: expertní tým PaedDr. Marie Hofmannové z katedry anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty, Univerzity Karlovy v Praze