Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Modelování poptávky po pitné vodě – výsledky za Českou republiku

Období řešení: 2014 – 2015
Zadavatel: Srovnávací studie Evropské Komise
Realizátor: IREAS, Institut pro struktkurální politiku, o. p. s.
Kontakt: Jan Macháč (machac@ireas.cz)

Jak se mění poptávka po pitné vodě v ČR vzhledem ke změně její ceny? Jak jsme na tom v porovnání s ostatními zeměmi EU? Ze srovnávací studie vyplývá, že cena za vodu významně ovlivňuje poptávku, a to především v dlouhém období.

Evropská komise publikovala rozsáhlou komparační studii zabývající se propočty cenové a důchodové elasticity poptávky po pitné vodě pro všech 28 zemí EU. Tým IREAS spolupracoval na tvorbě případové studie pro Českou republiku.

Z výsledků jednoznačné vyplývá, že cena vody je efektivním nástrojem pro řízení alokace vody, neboť odběratelé vody na její změnu reagují přizpůsobením poptávaného množství (toto přizpůsobení je méně výrazné v krátkém období, výraznější v dlouhém období).

Řešitelský tým: Lenka Slavíková, Jan Macháč

Ke stažení: REYNAUD, Arnaud. Modelling Household Water Demand in Europe – Insights from a Cross-Country Econometric Analysis of EU-28 countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. ISBN 978-92-79-48998-3.
BRABEC, Jan. Překlad kapitol „Shrnutí““ a „Česká Republika““ výše uvedeného anglického originálu studie EU.