Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů

Období řešení: 01.07.2004 – 31.12.2005
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Registrační číslo: mzp-04.PVR
Kontakt: Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)

Environmentálně účinný a současně efektivní nástrojový mix v odpadovém hospodářství? S využitím modelů produkčních a odbytových bilancí to není nemožné!

Pro podporu prevence a využívání odpadů je důležité navrhnout odpovídající nástroje, resp. odpovídající nástrojový mix, který zajistí dosažení stanovených cílů s minimálními náklady a s maximálními efekty. V souvislosti s navržením nástrojového mixu by však měla být nejprve provedena analýza celé struktury odpadového hospodářství s cílem identifikovat základní skladbu – jednotlivé prvky a jejich úlohu v systému, jejich vzájemné vztahy a jednotlivé toky, ať již materiální či finanční. Navržený nástrojový mix pak musí odpovídat nejenom danému sektoru odpadového hospodářství, ale musí být posouzeno z hlediska vybraných dopadů v rámci celého národního hospodářství a působení ostatních politik.

Výstupy:

VLČKOVÁ, Jitka. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů. Praha: IREAS, 2006. 363 s. ISBN 80-86684-37-6.  (stáhnout pdf)

SLAVÍK, Jan, VLČKOVÁ, Jitka. Postavení odpadového hospodářství v systému národního hospodářství. Odpady č. 4/2005. str. 22–23.

Řešitelský tým: Jitka Šeflová, Jan Slavík.