Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce

Období řešení: 01.03.2013 – 31.01.2015
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Partner: Univerzita Jana Amose Komenského
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/04.0010
Kontakt: Klára Kováčová (kovacova@ireas.cz)

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost.

Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

Výstupy:

Kolektiv autorů (2014). Nové poznatky v syndromu CAN a multidisciplinární spolupráce – sborník prezentací ze seminářů. Praha: IREAS. (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Radka Dydňanská, Pavlína Furgaláková, Klára Kováčová