Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizující státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze

Období řešení: 01.08.2006 – 31.01.2008
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Partner: Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.
Registrační číslo: CZ.04.3.07/3.2.01.3/3167
Kontakt: Lenka Slavíková (slavikova@ireas.cz)

Osvěta a ekologická výchova pracovníků veřejné správy je nedílnou součástí protipovodňové ochrany a prevence. Na základě rozhovorů s cílovou skupinou byla osvěta zaměřena na aktuální problematické okruhy.  

Cílem vzdělávacího projektu byla osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizujících státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze, nicméně významné multiplikační efekty pro urbanizovaná území měst lze předpokládat v rámci celé ČR.

Na základě realizovaných dotazníkových šetření a rozhovorů s představiteli cílových skupin byly jako hlavní problematické okruhy pro navazující vzdělávání v oblasti ochrany před povodněmi identifikovány následující oblasti: ochrana lidských životů; minimalizace ekonomických škod; nalézání kompromisů mezi ochranou či obnovou přírodě blízkých biotopů a realizací technicky orientovaných protipovodňových opatření (zaměření také na aktivaci komunikačního potenciálu mezi občanskými iniciativy a veřejnou správou na úrovni územních samospráv).

Mezi výstupy projektu dále patří i vydaná publikace.

Výstupy: 

SLAVÍKOVÁ, L. a kol. Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích, Praha: IREAS, 2007. 82 s. ISBN 978-80-86684-48-2.  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Lenka Slavíková