Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Posouzení vlivu agroenvironmentálně-klimatického opatření na životní prostředí s využitím konceptu veřejných statků

Období řešení: 14.08.2017 – 10.11.2017
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Partner: Ekotoxa, s. r. o. | CzechGlobe Ústav výzkumu globální změny, v. v. i.
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

IREAS plnil dílčí část tohoto projektu zaměřenou na vytvoření teoretické analýzy a rešerše k tématice hodnocení efektů agroenvironmentálníhě-klimatického opatření na životní prostředí s využitím konceptu veřejných statků.

Předmětem veřejné zakázky bylo vytvoření podkladů a navržení přístupů pro hodnocení efektů agroenvironmentálně-klimatického opatření M 10 („AEKO“) jako jednoho z nejdůležitějších opatření Programu rozvoje venkova, na které byla alokována více než čtvrtina rozpočtu Programu, zejména pro podopatření: M 10. 1. 1 – integrované produkce ovoce, M 10. 1. 2 – zeleniny M 10. 1. 3 – révy vinné, M 10. 1. 4 – ošetřování travních porostů, M 10. 1. 5 – zatravňování orné půdy a dalších. Součástí zakázky bylo definování možných vlivů v oblasti tvorby veřejných statků (například krajina, biodiverzita, zlepšení životního prostředí, volnočasové aktivity atd.), a dále definování užitku, který společnosti z financování uvedeného výčtu opatření plyne pomocí konceptu hodnocení poskytování veřejných statků („VS“) a ekosystémových služeb (ESS).

Závěry a využití výstupů:

IREAS v této zakázce zajišťoval dvě dílčí části řešení:

  • 1) vytvoření teoretického rámce pro použití konceptu VS pro hodnocení vlivu AEKO na životní prostředí (s využitím vybraných ESS, relevantních v zemědělství),
  • 2) posouzení metod hodnocení VS/ESS z hlediska jejich poměru mezi obhajitelností výsledků spolehlivostí a náročností při využívání.

Řešitelský tým: Martin Pělucha – koordinátor za IREAS i řešitel