Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Průběžné hodnocení OP Rybářství (k 31. 12. 2018) a analýza zavedení finančních nástrojů

Období řešení: 28.05.2018 – 31.03.2019
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

Rybáři v ČR jsou podporováni z EU, aby byly vytvářeny podmínky pro dlouhodobé udržení produkce sladkovodních ryb. Evaluační projekt se proto zaměřuje ma zhodnocení průběžných výsledků OP Rybářství. Součástí projektu je i specifická analýza uplatnitelnosti úvěrových nástrojů v tomto sektoru.

Cílem průběžného hodnocení Operačního programu Rybářství 2014–2020 je posoudit účelnost a účinnost intervencí OP Rybářství na úrovni jednotlivých opatření a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu s použitím dat k 31. 12. 2018. Výsledky hodnocení budou mimo jiné sloužit ke zpracování rozšířené výroční zprávy o implementaci programu za rok 2018. Dílčím cílem hodnocení je rovněž posoudit nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému..

Výstupy:

Závěrečná zpráva k průběžnému hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Martin Pělucha (manažer projektu) a další experti: Jan Kouřil, Aleš Zatloukal, Emil Machálek, Jana Kouřilová, Viktor Květoň, Lenka Slavíková, Jan Macháč, Petr Fanta, Marek Feurich, Jan Lehejček