Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí („Ekolog veřejné správy“)

Období řešení: 03.04.2006 – 31.01.2008
Zadavatel: Krajský úřad Středočeského kraje
Koordinátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.02.1/0037
Kontakt: Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)

Vzdělaní zaměstnanci veřejné správy jsou předpokladem pro dobrou péči o životní prostředí. Realizací projektu jsme pomohli pracovníkům veřejné správy prohloubit znalosti v oblasti životního prostředí, naučit je řešit každodenní problémy v této oblasti a vyhledávat kvalitní informace. K tomuto jsme použili distanční vzdělávací program, který spojuje výhody prezenčního vzdělávání a e-learningu, a vydali a rozšířili publikaci Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu.

Závěry a využití výstupů:

Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy v oblasti životního prostředí a jejich proškolení. Vzhledem k pracovnímu vytížení pracovníků veřejné správy byla použita kombinovaná forma vzdělávání, která spojovala výhody e-learningu a prezenční formy vzdělávání. V rámci vzdělávání probíhala značná část studia formou e-learningu s možností neustálého kontaktu s tutorem (e-mail, skype). Součástí vzdělávání byly i 2 prezenční setkání, tzv. tutoriály, kde došlo k setkání tutorů s účastníky. Tutoriály umožnily osobní setkání účastníků a přispěly tak k lepčímu navázání kontaktů, společnému řešení problémů apod.

V rámci projektu vznikla také kniha vytvořená na základě výsledků z realizovaných školení.

Výstupy: 

VLČKOVÁ, Jitka (ed.). Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu. Praha: IREAS, 2008. 416 s. ISBN 978-80-86684-49.  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Jitka Šeflová