Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Rozvoj odborných znalostí pedagogických pracovníků středních škol Plzeňského kraje v oblasti společenských věd a udržitelného rozvoje

Období řešení: 01.04.2009 – 31.03.2012
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.08/01.0021
Kontakt: Petr Fanta (fanta@ireas.cz)

Projekt reagoval na skutečnost, že vzdělávání středoškolských učitelů v oblasti nových poznatků v oblasti udržitelného rozvoje, životního prostředí, ekonomiky a informačních technologií není pokryta propojeným systémem vzdělávání. V rámci projektu byly prozkoumány vzdělávací potřeby v těchto oblastech a na základě těchto průzkumů vytvořeny vzdělávací kursy, distanční studijní pomůcky a e-learningové prostředí, realizovány pilotní kursy. Výsledky pak byly vyhodnoceny a upraveny do konečné verze vzdělávacího systému.

Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně propojeného systému dvou kursů, které se skládají z distančních, resp. kombinovaných vzdělávacích modulů v oblasti vybraných společenoskovědních disciplín s vazbami na problematiku udržitelného rozvoje, životního prostředí, ekonomiky a IT pro učitele gymnázií a středních škol v regionu.

Závěry a využití výstupů:

Výstupem projektu jsou dva kursy pro učitele gymnázií a středních škol akreditované v rámci dalšího vzdělálvání pedagogických pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Řešitelský tým: Petr Fanta