Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb

Období řešení: 01.01.2015 – 31.12.2016
Zadavatel: Grantová agentura České republiky
Partner: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Registrační číslo: 15-08032S
Kontakt: Jan Slavík (slavik@ireas.cz)

Co rozhoduje o efektivnosti poskytování veřejných služeb v ČR? Jakou roli hraje nekalá konkurence? Odpovědi na tyto otázky jsou předpokladem pro efektivní veřejnou správu a budoucí rozvoj odpadových služeb v městech a obcích ČR.

Pod vlivem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z konce roku 2012 a v souvislosti se stále citelnými dopady finanční krize na rozpočtové zdraví měst a obcí se do popředí vědeckého zájmu v České republice dostala otázka efektivnosti poskytování veřejných služeb a především faktorů, které efektivnost ovlivňují. Pozornost byla věnována nejen faktorům neekonomickým (např. politické vlivy, reputace atp.), ale především faktorů ekonomickým (míra konkurence, vlastnictví, korupce a kartelové dohody, úspory z rozsahu, hustotní efekty, meziobecní spolupráce). Cílem tohoto projektu bylo vyhodnotit význam ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb v ČR s tím, že klíčová pozornost bude věnována odpadovým službám. Hlavním důvodem byl vysoký podíl výdajů na tyto služby v rozpočtu měst a obcí (téměř 10 % výdajů z rozpočtu obcí do 5 000 obyv.) a tedy i vysoký potenciál úspor v případě zvýšení efektivnosti jejich poskytování.

Výstupy: 

PAVEL, Jan, SLAVÍK, Jan, 2018. The relationships between competition and efficiency of waste-collection services in the Czech Republic. Local Government Studies, 44(2), 275-296. ISSN 0300-3930.

SLAVÍK, Jan, RYBOVÁ, Kristýna. 2017. The costs of municipal waste and separate collection. Efficient measures how to cut them down. In: Matějová, L. (eds.) Proceeding of the 21st international conference Current trends in public sector research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 371–378. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8448-3.  (stáhnout pdf v AJ)

PAVEL, Jan. 2016. Public Procurement Market and the Municipal Waste Management. Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 [online]. Praha, 15.– 6. 4.2016. Praha: Oeconomica, 2016, s. 172–176.  (stáhnout pdf v AJ)

RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan. 2016. Can demographic characteristics explain intermunicipal differences in production of municipal waste? In: Špalková, D., Matějová, L. (eds.) Proceeding of the 20th international conference Current trends in public sector research 2016. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 375–382. ISSN 2336-1239. ISBN 978-80-210-8082-9.  (stáhnout pdf v AJ)

Řešitelský tým: Jan Slavík, Kristýna Rybová, Jan Pavel

Ve spolupráci: Jana Soukupová, Michal Struk