Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU

Období řešení: 01.10.2003 – 31.12.2005
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Registrační číslo: SK/610/1/03
Kontakt: Jiří Moravec (moravec@ireas.cz)

Ekonomické nástroje mohou efektivně pomoci chránit životnímu prostředí. V rámci projektu jsme se zaměřili na analýzu současných a navržení nových ekonomických nástrojů v oblasti ochrany přírody a krajiny ČR.

Projekt se zabýval analýzou potřeb ochrany přírody a krajiny v České republice a využitím ekonomických nástrojů při její realizaci. V analýze byly zohledněny požadavky spojené se vstupem České republiky do Evropské unie. Tyto závazky v oblasti ochrany přírody a krajiny se váží zejména ke dvěma směrnicím EU označovaným názvem Natura 2000.

Cílem projektu bylo vyhodnocení stávajících ekonomických nástrojů ochrany přírody a krajiny a možnosti doplnění těchto ekonomických nástrojů. Dále byly v projektu vyhodnoceny ekonomické nástroje a zdroje pro ochranu přírody a krajiny využitelné pro zabezpečení povinnosti vyplývající ze směrnic Rady č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC (Natura 2000). Součástí analýzy byla také kvantifikace nákladů a návrh systému ekonomických nástrojů k zabezpečení cíle obou směrnic.

Výstupy:

​MORAVEC, Jiří (ed.). (stáhnout pdf) . Sborník z mezinárodní konference konané 24. března 2005. Praha: IREAS, 2005. 61 s. ISBN 80-86684-32-1.

Řešitelský tým: Jiří Moravec