Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací

Období řešení: 01.02.2012 – 31.12.2014
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Registrační číslo: č. j. 2012/13691-812
Kontakt: Petr Fanta (fanta@ireas.cz)

Evropská Unie podporuje celou řadu projektů v České republice. Mimo jiné i prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. A zcela logicky se ptá, jak se její finanční pomoc projevuje. Obyčejně jsou v rámci projektů a programu samotného sbírány hodnoty ukazatelů, tzv. indikátorů, kterými se poté vykazuje přínos finanční podpory. Ne všechny navržené indikátory jsou však sbírány průběžně, ale přesto je potřeba je nějak zjistit. A k tomu sloužil právě projekt Vyhodnocení monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací, který realizoval IREAS Centrum. U vybraných monitorovacích indikátorů byla nejprve upřesněna metodika jejich výpočtu a stanovení, následně byl proveden sběr dat, aby nakonec mohly být hodnoty těchto indikátorů vykázány.

Evaluační projekt byl zaměřen na pět dílčích úkolů:

1. Vytvoření metodiky pro výpočet hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu monitorovacích indikátorů 07.42.80 Udržitelnost vytvořených partnerství a 07.60.10 Zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života.

2. Interpretace hodnot monitorovacích indikátorů z úkolu č. 1 07.42.80 Udržitelnost vytvořených partnerství a 07.60.10 Zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života pomocí kvalitativní srovnávací analýzy (QCA).

3. Výpočet hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu monitorovacích indikátorů 43.07.02 Efektivnost podpořených projektů a 43.07.00 Zvýšení efektivnosti strategií a politik v oblasti LZZ využitím metodiky poskytnuté zadavatelem, včetně kvalitativního slovního komentáře.

4. Vytvoření metodiky, kterou by bylo možné pravidelně stanovovat hodnoty a posoudit pokrok indikátoru 07.46.16 Podíl úspěšně podpořených osob.

5. Zjištění hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu monitorovacích indikátorů 15.32.17 Zkrácení délky soudních řízení – Krajské soudy; 15.32.18 Zkrácení délky soudních řízení – Okresní soudy.

Řešitelský tým: Petr Fanta