Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Vyhodnocení výsledků realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje za období 2003–2016

Období řešení: 13.07.2017 – 06.04.2018
Zadavatel: Technologické centrum AV ČR
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Kontakt: Viktor Květoň (kveton@ireas.cz)

Kultivace regionálního inovačního ekosystému je základním předpokladem konkurenceschopného regionu. Tým IREAS hodnotil dlouhodobé snahy o rozvoj RIS a identifikoval hlavní přínosy, efekty a dopady.

Cílem evaluace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (dále RIS JMK) byla konsolidace kvantitativních a kvalitativních informací o finančních i nefinančních zdrojích alokovaných na realizaci aktivit RIS JMK, o výstupech realizovaných aktivit a o změnách vzniklých na úrovni jednotlivých subjektů. Hlavním účelem evaluace RIS JMK bylo vyhodnotit výsledky a přínosy realizovaných aktivit RIS pro celou ekonomiku, a zejména inovační ekosystém regionu, jakož i pro fungování sítě aktérů tohoto ekosystému. Pro správné porozumění a identifikaci výstupů, výsledků a dopadů byla realizace RIS JKM včetně jejích nástrojů, programů a projektů vyhodnocována jednak v kontextu specifického inovačního ekosystému Jihomoravského kraje, jednak v souvislosti se socio-ekonomickým vývojem celé České republiky.

Závěry a využití výstupů:

Výstupy evaluace slouží jednak jako ex-post evaluace RIS JMK, jednak jako jeden z nástrojů revize strategie pro další období.

Řešitelský tým: Viktor Květoň, Martin Pělucha, Petr Fanta, Jan Lehejček