Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Zpracování případových studií projektů financovaných z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvách Místních akčních skupin

Období řešení: 31.07.2018 – 30.12.2019
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Kontakt: Petr Fanta (fanta@ireas.cz)

Přístup LEADER uplatňovaný skrze Místní akční skupiny (MAS) lze stále považovat za poměrně nový způsob místního rozvoje. Zcela nové je pro místní akční skupiny využití Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) pro podporu místních projektů, se kterými ne všechny MAS umějí efektivně nakládat. V rámci projektu proto vzniká 10 případových studií na projekty dobré praxe, které by měly sloužit jako inspirace pro další žadatele a Místní akční  skupiny.

Závery a využití výstupů:
V rámci projektu bude zpracováno 10 případových studií projektůpodpořených z OPZ ve výzvách MAS. Projekty jsou vybírány Ministerstvem práce a sociálních věcí tak, aby mohly poskytnout inspiraci pro další žadatele a další MAS. Součástí každé studie je i graficky poutavě upravený abstrakt a prezentace v powerpointu.

Výstupy:
10 přípradových studií projektů OPZ financovaných ve výzvách MAS

Řešitelský tým: Petr Fanta (manažer projektu), Martin Pělucha, Viktor Květoň, Martin Špaček, Jan Lehejček