Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Období řešení: 01.06.2002 – 31.12.2004
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Registrační číslo: SD/720/2/02
Kontakt: Jan Slavík (slavik@ireas.cz)

Vyhodnotit dopady legislativy v odpadovém hospodářství? S využitím makroekonomického modelu a akcentu na jednotlivé druhy odpadů a obalů, prevenci vzniku odpadů a jejich minimalizaci je možné identifikovat dopady na ekonomické subjekty (domácnosti, obce, firmy), stejně jako na stát jako celek. 

Projekt vycházel z potřeb tvůrců hospodářské politiky v oblasti životního prostředí na modelování dopadů legislativních změn v odpadovém hospodářství. Provázanost mnoha oblastí ekonomického života s problematikou odpadového hospodářství umožňuje vhodné využití modelování, které poskytuje uživatelům možnost volby optimálních nástrojů k dosažení požadovaných cílů.

Cílem projektu bylo vytvoření podkladů pro hodnocení legislativy v odpadovém hospodářství. Samotné řešení probíhalo ve vazbě na makroekonomický model se zaměřením na jednotlivé druhy odpadů a obalů, prevenci vzniku odpadů a jejich minimalizaci. Dílčí části řešení vycházely z komplexnosti a složitosti problematiky odpadového hospodářství (včetně příslušné legislativy) s vazbou na hospodářský systém České republiky.

Výstupy:

SLAVÍK, J. a kol. Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství. Praha: IREAS, 2004. 238 s. ISBN 80-86684-23-7.  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Jan Slavík.