Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Evaluace dopadu oblasti podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s využitím kvalitativních metod

Období řešení: 30.01.2015 – 15.08.2015
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Partner: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

Hodnocení podpory vzdělávání ve firmách lze hodnotit jak sofistikovanými statistickými metodami, tak i kvalitativními metodami. Tento projekt navázal již na zpracované statistické analýzy a kvalitativní srovnávací analýzou hodnotil dopad podpory vzdělávání ve firmách v období 2007 – 2013 z ESF.

Hlavním cílem této evaluace bylo vyhodnotit fungování, výsledky a dopady projektů oblasti podpory 1.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ) na podpořené společnosti a jejich zaměstnance prostřednictvím využití kvalitativních metod a formulovat doporučení pro nastavení podpory v odpovídající oblasti Operačního programu Zaměstnanost pro programové období 2014–2020. Předmětem evaluace byly po dohodě se zadavatelem projekty realizované v rámci výzev č. 23, 35, 39, 60, 82, 92, 94, A1, B1, B3.

Závěry a využití výstupů:

Evaluace se skládala z následujících evaluačních úkolů:

  • Evaluační úkol č. 1 – Proveďte popisnou analýzu projektů a společností podpořených z OP LZZ, oblast podpory 1.1;
  • Evaluační úkol č. 2 – Zhodnoťte relevanci projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1;
  • Evaluační úkol č. 3 – Proveďte kvalitativní evaluaci dopadů projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1 na situaci podpořených společností;
  • Evaluační úkol č. 4 – Proveďte kvalitativní evaluaci dopadů projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1 na zaměstnance podpořených společností;
  • Evaluační úkol č. 5 – Proveďte evaluaci aktivity zaměřené na vznik nebo rozvoj vzdělávacích systémů realizovaných v rámci projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1;
  • Evaluační úkol č. 6 – Zpracujte 10 případových studií projektů OP LZZ, oblast podpory 1.1.

Výstupy:

Evaluace dopadu oblasti podpory 1.1 OP LZZ s využitím kvalitativních metod  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Martin Pělucha (koordinátor) a další experti: Viktor Květoň, Petr Fanta, Emil Machálek