Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

KUPROG – programy pro podporu rozvoje u žáků mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol

Období řešení: 01.10.2017 – 31.07.2019
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000321
Kontakt: Klára Kováčová (kovacova@ireas.cz)

Honzík si našel nového kamaráda Alexe, moc mu ale nerozumí, protože se nedávno přistěhoval z Ukrajiny. Jak pomoci Alexovi a dalším dětem, aby se jim u nás mezi dětmi i v učení dařilo? I my se nyní připojujeme k hledání dobrých cest.

Projekt se zaměřuje na vytvoření podmínek v českém vzdělávacím systému pro práci s žáky OMJ (odlišným mateřským jazykem). Aktivity podporují provázání odborníků s pedagogy a sdílení dobré praxe a zavedení originálních metod a metodik vhodných pro žáky s OMJ do praxe v pražských školách a školských poradenských zařízení. Zároveň poskytneme poradenským pracovištím podporu v práci se žáky realizací rozvojových programů.

Závěry a využití výstupů:

V rámci projektu vznikl volnočasový program Honzík na cestě kolem světa pro žáky v kolektivech, kam přicházejí žáci cizinci. Program provede děti spolu s Honzíkem cestou po různých zemích, odkud k nám nejčastěji cizinci přicházejí. V těchto zemích děti poznají zdejší zvyky i kulturu a zároveň si procvičí češtinu. Materiály jsou vytvořené tak, aby s nimi mohly pracovat i děti, které český jazyk příliš neovládají. Mysleli jsme také na učitele, pro které může být dítě s OMJ v kolektivu nečekanou zátěží. Pro ně jsme vytvořili lektorský manuál, jak přistupovat k heterogenním třídám. Manuál obsahuje pracovní listy pro žáky v různých jazycích k podpoře psychosociální pohody v kolektivu. Dále v něm najdete i rozcestník služeb, kam se mohou obracet s různou problematikou, která se může u dětí s OMJ objevit.

Výstupy:

Honzík na cestě kolem světa (stáhnout manuál v pdf)

Lektorské manuály (1. a 2. stupeň ZŠ) pro práci s heterogenní třídou vč. rozcestníku služeb (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Klára Kováčová, Simona Peřinová, Jitka Šeflová