Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Od finanční gramotnosti k udržitelné spotřebě

Období řešení: 01.09.2011 – 31.12.2012
Zadavatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Partner: Krajský úřad Královéhradeckého kraje | Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie Náchod | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové | Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ústí nad Labem
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.05/04.0032
Kontakt: Jiří Louda (louda@ireas.cz)

Jak jsou na tom středoškoláci s finanční gramotností? Jste učitel a chcete oživit výuku technologiemi a důležitým tématem? Využijte e-learning, který se interaktivně věnuje finanční gramotnosti a také šetrné spotřebě.

Projekt reaguje na nedostatečnou připravenost absolventů středních škol řešit situace každodenního finančního života (související se zvyšující se mírou zadlužování domácností). Jeho cílem je zvýšit schopnost řešit každodenní otázky z oblastí rodinných financí, daní, půjček, investic atd., ale zároveň ukázat studentům, že environmentálně šetrnými vzorci spotřebního chování mohou ušetřit. Proto byl v projektu vytvořen, otestován a uveden do praxe e-learningový portál s interaktivními výukovými pomůckami s podporou informačních a komunikačních technologií.

Interaktivní výukovou pomůckou přitom rozumíme balíček produktů na 2–3 vyučovací hodiny, který pokrývá jednu z uvedených oblastí s využitím některého z následujících nástrojů: modely, hry, soutěže, simulace, a bude doplněn metodikou pro učitele.

Hlavním cílem projektu bylo atraktivní a hravou formou zvýšit schopnosti studentů středních škol reagovat na reálné situace v oblasti finančního života s ohledem na udržitelnost svého jednání a ochranu životního prostředí.

Finanční stránka života jedince/domácnosti totiž bezprostředně ovlivňuje i jeho život, sociální a životní prostředí, ve kterém jedinec žije. Dostane-li se domácnost do finančních problémů, má to bezprostřední vliv na ostatní pilíře udržitelnosti (ztrácí své sociální postavení, hrozí výskyt sociálně-patologických jevů jako kriminalita, gamblerství aj.) a zájem o kvalitní životní prostředí klesá. Studentům tedy bylo mj. vysvětleno, že svým environmentálním chováním mohou do značné míry zlepšit i svou finanční situaci (spotřeba energie v domácnostech atd.).

Závěry a využití výstupů:

Výstupem projektu je e-learningový portál s interaktivními a praktickými podklady pro výuku žáků středních škol.

Řešitelský tým: Jiří Louda, Adéla Romášková, Michaela Jeřábková, Petr Fanta, Hana Krylová.