Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Water Agent V 003: Environmentální vzdělávání žáků v oblasti vodního managementu

Období řešení: 01.06.2018 – 31.10.2021
Zadavatel: Mezinárodní visegrádský fond
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Partner: Global Water Partnership (SK) | IMRO-DDKK Nonprofit Kft. (HU)
Registrační číslo: 21810017
Kontakt: Jan Macháč (machac@ireas.cz)

Jak zvyšovat povědomí žáků o vodním hospodářství?

My na to půjdeme skrze vytvoření příručky pro učitele základních škol. Vznik příručky je podpořen Visegrádským fondem a na jeho tvorbě se budou podílet odborníci z Česka, Maďarska a Slovenska.

Cílem je podpořit učitele v tom, aby zahrnovali environmentální témata, jako je hospodaření s vodou, správa vodních zdrojů, atd. do běžné výuky. Příručka bude založena na zážitkové pedagogice a bude obsahovat hry, kvízy, experimenty, pracovní listy a další materiály pro interaktivní výuku. Finální verze bude k dispozici pro učitele ve školním roce 2019/2020 ve třech národních jazycích: češtině, slovenštině a maďarštině. Podpůrné materiály se vztahují ke třem základním tématům: i) voda v krajině, ii) voda v domácnostech a ve školách iii) voda ve městě.

Se změnou klimatických podmínek ve střední Evropě vznikla potřeba změnit chování občanů vůči vodním zdrojům. Na důležitosti nabývá vodní management a politika a změny ve spotřebě vody. Bohužel povědomí společnosti o těchto tématech je stále velmi nízké. Zavádění nezbytných adaptačních opatření proto čelí nízké podpoře obyvatel.

Přestože kurikulum základního vzdělávání zahrnuje témata, která obsahují environmentální vzdělávání, samotný vodní management není v klasických předmětech dostatečně pokrytý. Zvláště pak v kontextu současných klimatických změn. Z toho důvodu vznikl projekt Water Agent V 003, který si klade za cíl představit téma vodních zdrojů nejmladším generacím i jejich rodinám a učitelům.

Výstupy projektu jsou vytvářeny organizací IREAS (Česká republika) ve spolupráci s GWP CEE (Slovensko) a IMRO (Maďarsko).

Výstupy:

MACHÁČ, Jan; JEŘÁBKOVÁ, Michaela (Ed.) 2019. WATER AGENT V 003: Environmentální výchova žáků v oblasti vodního hospodářství. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.  (stáhnout pdf)

Příručka je také dostupná v  angličtině ,  slovenštině  a  maďarštině .

Webová stránka: www.facebook.com/wateragent

Řešitelský tým: Jan Macháč, Michaela Jeřábková