„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Pracovní skupiny | Vzdělávání a sociální politika

NÁŠ TÝM VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Jitka Šeflová

Jitka je nejen odbornice na ekonomii životního prostředí (několik let se věnovala intenzivně především odpadovému hospodářství), ale také průkopnice v oblasti vzdělávání. Zajímá ji vše, co souvisí jak s ochranou životního prostředí, tak se vzděláváním dětí a dospělých. Často oblast životního prostředí a vzdělávání propojuje, umí vytvořit nejen odborný podklad, ale také vhodné metody, jak dané vědomosti předat. Její výstupy našly uplatnění u podniků, v obcích, školách apod.

Ing. Libor Pacovský

Libor se věnuje řízení projektů ve vzdělávání a v poslední době i vědeckým. Dokáže řídit a administrativně zvládnout řadu věcí a zároveň zůstat nad věcí. Při realizaci projektů nejvíce oceňuje motivovanou a proaktivní cílovou skupinu. Rád pracuje s žáky, a to v podstatě v jakémkoliv stupni vzdělávání.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Petr se specializuje na oblast evaluací a hodnocení veřejných výdajových programů. Je s námi od roku 2003 a úspěšně napsal i řídil již desítky projektů. Obracet se na něj můžete v oblasti evaluace, projektového řízení nebo vzdělávání. Působí také jako lektor projektového řízení v programu MBA a v komerčních kurzech.

Mgr. Ing. Michaela Jeřábková

Míšinou vášní je vzdělávání, koučování a didaktika. Ve vzdělávacích projektech má na starosti nejčastěji metodický dohled a komunikaci. Její devízou je vzdělávání učitelů, další silnou stránkou je pak rozvoj sociálně znevýhodněných dětí. Pokud jste učitel, který se chce rozvíjet, zapište si její e-mail.

Mgr. Klára Kováčová

Klára si při studiu psychologie odskočila k projektovému managementu. Nyní obě věci spojuje v projektech, které přináší užitek do praxe a prostor pro rozvoj osobního potenciálu. Věnuje se podpoře učitelů z praxe i studentů učitelství a znevýhodněné mládeže. V doktorském studiu se zabývá motivací žáků a jak ji mohou učitelé podpořit.
PROJEKTOVÍ ASISTENTI

Ing. Klára Želechovská

Klára vystudovala personální a projektové řízení na ČVUT v Praze a v týmu se věnuje zejména projektům s tématikou sociálního začleňování znevýhodněných dětí a profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Klářinou vášní jsou její čtyřnozí mazlíci a má cit na rozdávání i pro nás dvounohé. 

 

Ing. Marie Kudrnová

Marie působí v týmu jako projektová asistentka v projektech zaměřených na vzdělávání dětí a pedagogických pracovníků a také jako junior manažerka. Její předností je schopnost vyřešit problémy konstruktivně a rychle. Je energií týmu a aktivně se vrhá do nově chystaných projektů. Zajímá se o přírodu a svět kolem nás, proto také vystudovala obor výživa a dietetika na ČZU.

Mgr. Barbora Matějková

Barbora je naší projektovou asistentkou jak v rámci vzdělávacích projektů, tak správy webových stránek a komunikace na FB. V současné době studuje magisterský obor Sociální pedagogika na FF UK. V rámci projektů se podílí jak na administrativních činnostech, tak na tvorbě vzdělávacích materiálů. Mimo oblast vzdělávání se zajímá o francouzský jazyk, tanec a divadlo.

Kateřina Kadlecová, M. A.

Během studia zaujaly Kateřinu nerovnosti ve vzdělávání, působí tak u nás jako projektová asistentka v oblasti vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků. Vystudovala politické vědy se zaměřením na evropské záležitosti na univerzitě Sciences Po Paris ve Francii. V rámci doktorského studia na UJEP se věnuje ekonomickým a sociálním aspektům komunitního zemědělství. Mezi její přednosti patří důslednost a důraz na detail. Ve volném čase se věnuje tanci a učení se cizím jazykům.

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Mgr. Šárka Stříbrská

Šárka vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie, který ji naučil nahlížet svět a sociální i přírodní problémy v něm kriticky a komplexně.V současné době pracuje jako referentka na Ministesrtvu životního prostředí, kde se specializuje na evropský rozměr ochrany klimatu, jemuž se bude věnovat také v rámci nadcházejícícho předsednictví České republiky v Radě EU.

Mgr. Darina Hanusková

Darina má ráda přírodu, a proto vystudovala Ochranu životního prostředí na UK v Praze. V rámci své profese se věnuje posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Baví ji také práce s dětmi, v době letních prázdnin působí jako vedoucí na ozdravných pobytech pro děti. V IREAS se věnuje projektům s tématikou sociálního začleňování znevýhodněných dětí a profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Mgr. Jitka Kořínková

Jitka je učitelka angličtiny, koučka a tlumočnice. Podporuje u lidí růstové nastavení, rozvoj potenciálu a schopnost domluvit se. Pro IREAS lektoruje kurzy pro učitele, kde pracuje zážitkovým způsobem. Umožňuje lidem objevit nové úhly pohledu, pochopit všechny zúčastněné a jejich potřeby a najít tak funkční řešení, které souzní s jejich hodnotami. S oblibou o ní proto často hovoříme jako o „koučitelce“ (koučující učitelka).

Mgr. Kamila Říhová

Kamilin obor je speciální pedagogika, sociální pedagogika a vychovatelství. Jejím dlouhodobým odborným zájmem je zefektivňování výuky pro děti s potřebou podpůrných opatření. V současnosti se zaměřuje na využití volnočasových aktivit a doučování ke zmírňování sociálního znevýhodnění u dětí školního věku. Je také pedagožkou v mateřské škole. Jejím koníčkem je trénování dětí v šachu.

Ing. Vítězslav Malý

Vítězslav se věnuje oblasti energetiky, zejména úsporám energie a ekonomické a energetické efektivnosti. Nejsou mu cizí věci, jako je SMART osvětlení měst apod. Zároveň se aktivně zapojuje i do vzdělávání, vede několik projektů zaměřených na studenty středních odborných škol a rozvoj jejich dovedností a kompetencí.