„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Pracovní skupiny | Vzdělávání a sociální politika

NÁŠ TÝM VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Ing. Jitka Šeflová

Jitka je nejen odbornice na ekonomii životního prostředí (několik let se věnovala intenzivně především odpadovému hospodářství), ale také průkopnice v oblasti vzdělávání. Zajímá ji vše, co souvisí jak s ochranou životního prostředí, tak se vzděláváním dětí a dospělých. Často oblast životního prostředí a vzdělávání propojuje, umí vytvořit nejen odborný podklad, ale také vhodné metody, jak dané vědomosti předat. Její výstupy našly uplatnění u podniků, v obcích, školách apod.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Petr se specializuje na oblast evaluací a hodnocení veřejných výdajových programů. Je s námi od roku 2003 a úspěšně napsal i řídil již desítky projektů. Obracet se na něj můžete v oblasti evaluace, projektového řízení nebo vzdělávání. Působí také jako lektor projektového řízení v programu MBA a v komerčních kurzech.

Mgr. Ing. Michaela Jeřábková

Míšinou vášní je seberozvoj a podpora druhých v dosahování jejich potenciálu. Proto se věnuje převážně vzdělávacím projektům, a to u nejrůznějších cílových skupin – vyučující, děti, mladiství, rodiče, podnikatelky, atp. V projektech má na starosti nejčastěji management, metodický dohled a komunikaci. Věnuje se také tvorbě publikací, vzdělávacích materiálů a v poslední době rovněž přímo lektorování a koučinku.

Mgr. Klára Kováčová

Klára si při studiu psychologie odskočila k projektovému managementu. Nyní obě věci spojuje v projektech, které přináší užitek do praxe a prostor pro rozvoj osobního potenciálu. Věnuje se podpoře učitelů z praxe i studentů učitelství a znevýhodněné mládeže. V doktorském studiu se zabývá motivací žáků a jak ji mohou učitelé podpořit.

Ing. Klára Želechovská

Klára vystudovala personální a projektové řízení na ČVUT v Praze a v týmu se věnuje zejména projektům s tématikou sociálního začleňování znevýhodněných dětí a profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Klářinou vášní jsou její čtyřnozí mazlíci a má cit na rozdávání i pro nás dvounohé. 

 

Ing. Marie Kudrnová

kudrnova@ireas.cz

Marie působí v týmu jako projektová asistentka v projektech zaměřených na vzdělávání dětí a pedagogických pracovníků a také jako junior manažerka. Její předností je schopnost vyřešit problémy konstruktivně a rychle. Je energií týmu a aktivně se vrhá do nově chystaných projektů. Zajímá se o přírodu a svět kolem nás, proto také vystudovala obor výživa a dietetika na ČZU.

Mgr. Barbora Matějková

Barbora je součástí zejména vzdělávací projektů, a to jako odborná asistentka, specialistka či tvůrkyně metodických materiálů. Od roku 2023 si začíná vést vlastní projekty. Zajímá ji především podpora diverzity a respektu k odlišnostem. V IREAS dále působí jako správkyně webu a Facebooku. V současné době se dále vzdělává na Katedře autorské tvroby a pedagogiky na DAMU a na různorodých seminářích se zaměřením na sociálně-pedagogické působení (kurz krizové intervence, mapování kompetancí atp.).  Mimo IREAS působí jako učitelka francouzského jazyk a sociální pedagožka a věnuje se performativnímu umění.

PROJEKTOVÍ ASISTENTI
Eliška Mičová

Bc. Eliška Mičová

Eliška studuje magisterský stupeň oboru Regionalistika a veřejná správa. Zajímá ji široké spektrum oblastí od vzdělávání a udržitelného rozvoje, až po strukturální politiku. Proto pracuje jak v týmu Vzdělávání a sociální politika, na projektu Zvládnu to, který připravuje děti z dětských domovů na opuštění ústavní péče, ale i v týmu Ekonomie a politika životního prostředí, na projektu zabývajícím se implementací Taxonomie EU do legislativy ČR. 

Matěj Sádovský

Bude doplněno.

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Mgr. Jitka Kořínková

Jitka je učitelka angličtiny, koučka a tlumočnice. Podporuje u lidí růstové nastavení, rozvoj potenciálu a schopnost domluvit se. Pro IREAS lektoruje kurzy pro učitele, kde pracuje zážitkovým způsobem. Umožňuje lidem objevit nové úhly pohledu, pochopit všechny zúčastněné a jejich potřeby a najít tak funkční řešení, které souzní s jejich hodnotami. S oblibou o ní proto často hovoříme jako o „koučitelce“ (koučující učitelka).

Ing. Libor Pacovský

Libor se věnuje řízení projektů ve vzdělávání a v poslední době i vědeckým. Dokáže řídit a administrativně zvládnout řadu věcí a zároveň zůstat nad věcí. Při realizaci projektů nejvíce oceňuje motivovanou a proaktivní cílovou skupinu. Rád pracuje s žáky, a to v podstatě v jakémkoliv stupni vzdělávání.

Ing. Vítězslav Malý

Vítězslav se věnuje oblasti energetiky, zejména úsporám energie a ekonomické a energetické efektivnosti. Nejsou mu cizí věci, jako je SMART osvětlení měst apod. Zároveň se aktivně zapojuje i do vzdělávání, vede několik projektů zaměřených na studenty středních odborných škol a rozvoj jejich dovedností a kompetencí.

Mgr. Kamila Říhová

Kamilin obor je speciální pedagogika, sociální pedagogika a vychovatelství. Jejím dlouhodobým odborným zájmem je zefektivňování výuky pro děti s potřebou podpůrných opatření. V současnosti se zaměřuje na využití volnočasových aktivit a doučování ke zmírňování sociálního znevýhodnění u dětí školního věku. Je také pedagožkou v mateřské škole. Jejím koníčkem je trénování dětí v šachu.

Klara_Hekrlova

Mgr. Klára Hekrlová

Kromě práce v oblasti mezinárodního obchodu působí v současné době jako lektorka seminářů pro dospělé zaměřené zejména na vliv internetu na sexuální výchovu, bezpečný pohyb v kyberprostoru, šikanu a kyberšikanu. V nich čerpá ze svých zkušeností z primární prevence na základních školách. Absolvovala studium sociální antropologie, během něhož opakovaně působila v zahraničí, kde objevila svou vášeň pro cestování, kterému se stále s velkou chutí věnuje. V rámci dobrovolnictví učila na škole v africké vesnici. Ve volném čase učí anglický jazyk, věnuje se skákání na trampolínách a radost jí dělá její půjčovna párty světýlek na svatby a oslavy. 

Kristina_Pernicova (1)

Mgr. Kristina Pernicová

Kristina je psycholožka a terapeutka pracující s dětmi staršího školního věku, dospívajícími a dospělými, kterým poskytuje péči ve formě psychodiagnostiky a psychoterapie. Mezi nejčastější témata, se kterými se v terapeutické práci setkává, patří potíže ve vztazích s druhými i ve vztahu k sobě samému, s projevy úzkostnými, depresivními a psychosomatickými. Mezi její odborné zájmy patří téma poruch osobnosti u dospělých a disharmonického vývoje a poruch chování u dětí.  Vystudovala jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, její terapeutický přístup je formován výcvikem v psychodynamické psychoterapii.  Absolvovala kurz krizové intervence, výcvik v metodě zvládání vzteku a další semináře zaměřené na poradenskou, terapeutickou a diagnostickou práci. V průběhu profesního života působila ve školství, zdravotnictví i neziskovém sektoru. Velkou zkušeností pro ni bylo zaměstnání v Diagnostickém ústavu pro mládež a vedení intervenčních programů ve třídách zasažených šikanou. Vyústěním bylo vzdělávání pedagogů v těchto tematických oblastech, na kterém se dosud aktivně podílí a jenž se nyní zaměřuje také na práci s žáky s duševním onemocněním.