O nás

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. vznikl v roce 2001 s cílem analyzovat a rozvíjet podmínky pro přizpůsobení změnám v České republice v kontextu mezinárodního vývoje. Zaměřil se na regionální, hospodářskou, zemědělskou a sociální politiku i politiku životního prostředí jako základní směry strukturální politiky. Zakladatelkou společnosti je prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

 

IREAS spolupracuje s odborníky z veřejných institucí i soukromých společností. Vytváří podmínky pro interdisciplinární spolupráci odborníků působících na vysokých školách, na vědeckých, výzkumných a odborných pracovištích, ve veřejné správě a v neziskových organizacích. Do řešených projektů jsou intenzivně zapojováni studenti magisterského i doktorského studia českých i zahraničních univerzit. Začínající vědečtí pracovníci a studenti tak mají možnost získat zkušenosti s řešením projektů, a to i mezinárodních.

 

Pro řešení konkrétních problémů a zadání vytváří IREAS flexibilní, projektově orientované týmy složené z vlastních i externích expertů z oblasti výzkumu, výuky a praxe.

 

S rostoucím rozsahem aktivit bylo zapotřebí strukturovat jejich zaměření. Proto byla v roce 2004 založena společnost ACADEMIA IREAS, o. p. s. jako partner věnující se zejména vzdělávacím aktivitám. V roce 2006 vznikla společnost IREAS centrum, s. r. o. a v roce 2008 společnost IREAS Energy, s. r. o.

 

Výroční zprávy (*.pdf)

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3