„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

O nás

Jsme IREAS. Působíme na trhu již od roku 2001. Jsme značkou odbornosti, spolehlivosti, kompetentnosti. Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry. Naši zadavatelé se na nás opakovaně obracejí.

Organizujeme vzdělávací kurzy a programy, vydáváme publikace a metodiky, zpracováváme odborné analýzy, studie a evaluace a dodáváme expertní řešení na míru.

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. vznikl v roce 2001 s cílem analyzovat a rozvíjet podmínky pro přizpůsobení změnám v České republice v kontextu mezinárodního vývoje. Zaměřil se zejména na regionální, hospodářskou, zemědělskou a sociální politiku i politiku životního prostředí jako základní směry strukturální politiky. Zakladatelkou společnosti je prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

IREAS spolupracuje s odborníky z veřejných institucí i soukromých společností. Vytváří podmínky pro interdisciplinární spolupráci odborníků působících na vysokých školách, na vědeckých, výzkumných a odborných pracovištích, ve veřejné správě a v neziskových organizacích. Do řešených projektů jsou intenzivně zapojováni studenti magisterského i doktorského studia českých i zahraničních univerzit. Začínající vědečtí pracovníci a studenti tak mají možnost získat zkušenosti s řešením projektů, a to i mezinárodních.

Pro řešení konkrétních problémů a zadání vytváří IREAS flexibilní, projektově orientované týmy složené z vlastních i externích expertů z oblasti výzkumu, výuky a praxe.

S rostoucím rozsahem aktivit bylo zapotřebí strukturovat jejich zaměření. Proto byla v roce 2004 založena společnost ACADEMIA IREAS, o. p. s. jako partner věnující se zejména vzdělávacím aktivitám. V roce 2006 vznikla společnost IREAS centrum, s. r. o. a v roce 2008 společnost IREAS Energy, s. r. o.

Vyroční zprávy a další povinně zveřejňované dokumenty naleznete na stránkách justice.cz, nebo v hlavním menu na odkazu Ke stažení.

NAŠE PRACOVNÍ SKUPINY

EKONOMIE A POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana přírody není zadarmo a my to víme!

VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Nabízíme podporu a vzdělávání tam, kde je to třeba.

EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKA

Řešíme evaluace kvalitně, spolehlivě a efektivně.

REFERENCE