Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Rozvoj kolegiální podpory pedagogů na školách prostřednictvím interního mentoringu

Období řešení: 01.01.2017 – 31.12.2020
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000537
Kontakt: Petr Fanta (fanta@ireas.cz)

Jste nadšený učitel, ale i tak se někdy cítíte být unavený? Narážíte na nedorozumění s kolegy, vedením, rodiči nebo žáky? Vydejte se s námi na cestu psychohygieny a společné učitelské kolegiální podpory, na cestu zefektivnění komunikace a zmírnění stresu. Čeká Vás práce na sobě, ale také získání nových nástrojů pro řešení každodenních situací z Vaší praxe.

Projekt si klade za cíl představit a rozšířit vzájemnou podporu a mentoring pomocí systemického přístupu ke vzdělávání v České republice. Kolegiální podporu rozvíjí prostřednictvím workshopů pro pedagogy s následnou přípravou interních mentorů, kteří budou na školách dále působit. Školení vedou profesionální kouči, kteří mají dlouholetou praxi.

V rámci projektu byla realizována kolegiální podpora na 12 školách a seminářů se zúčastnilo na 150 pedagogů. Z nich bylo vybráno a připraveno 18 interních mentorů na 9 školách. K workshopům vznikly podpůrné metodické listy, které obsahují nejen teorii, ale také otázky k reflektivní praxi.

V září 2020 proběhla odborná konference NA SDÍLENÍ ZÁLEŽÍ na téma vzájemné podpory a mentoringu pomocí systemického přístupu ve školách. Pokud Vás téma zajímá, můžete nahlédnout do Sborníku z konference.

Řešitelský tým: Petr Fanta, Světlana Volková, Michaela Jeřábková

Výstupy:

Metodické listy pro rozvoj kolegiální podpory ( stáhnout pdf )

Sborník z konference NA SDÍLENÍ ZÁLEŽÍ ( stáhnout pdf )