Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Učitel v roli Tvůrce

Období řešení: 01.10.2016 – 30.06.2018
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.07.4.6810.010.0115_00510000054
Kontakt: Klára Kováčová (kovacova@ireas.cz)

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Známý citát Jana Amose Komenského shrnuje cíle projektu, který byl hlavně o práci pedagogů na sobě samých a posilování kompetencí pro práci s heterogenní třídou a výzvami, které přináší.

Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku a na vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti. Cílem projektu bylo poskytnout metodickou podporu při zavedení inkluzivních principů na základních a středních školách v Praze prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP). Semináře DVPP pracují se sebezkušeností pedagogů a jsou postaveno na principu posilování role tvůrce. Systém práce a filozofie, kterou DVPP nabízí, klade důraz zejména na práci s učitelem, protože jakékoliv návody a techniky ve výuce nenahradí pedagogickou intuici, sebejistotu a možnost osobního rozvoje. Učitel se tak díky osvojeným principům bude moci stát pedagogem, který se nenechá znejistit v nových nečekaných situacích, které s sebou podpora dětí s potřebou podpůrných opatření nutně přináší.

Závěry a využití výstupů:

V zapojených školách jsme vzděláváním nastartovali nebo podpořili systém změn, které povedou ke spokojenějším pedagogům i dětem tak, aby měly všechny díky inovativnímu přístupu pedagogů šanci uspět.

Výstupy:

Metodická pomůcka ve formě karet pro učitele – To hlavní vždy po ruce (stáhnout pdf)

Metodická příručka – Učitel v roli Tvůrce  (stáhnout pdf)

Desková hra – Život v kostce

Řešitelský tým: Klára Kováčová, Michaela Jeřábková, Zdeňka Benešová