Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Model CDC pro školní praxi

Období řešení: 01.09.2018 – 31.08.2019
Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Partner: Akademie Tvůrců, z. s.
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000804
Kontakt: Klára Želechovská (zelechovska@ireas.cz)

Záleží nám na tom, aby ve škole bylo prostředí otevřené různorodosti a aby žáci i učitelé byli platnými občany. Proto v rámci projektu Model CDC pro školní praxi realizujeme semináře, kde učitelé pracují s odlišností jako s inspirací a trénují přípravu hodin, které obsahují rozvojové cíle. „V zapojených školách chceme vzděláváním nastartovat nebo podpořit systém změn, které povedou ke spokojenějším pedagogům i dětem tak, aby měly všechny díky inovativnímu přístupu pedagogů šanci uspět.“

Projekt řeší propojení práce s kompetenčním modelem CDC (Competences for Democratic Culture) a současnou českou školní legislativou. V rámci podpory práce s modelem CDC je nutné mít ve školní praxi osoby, které dokáží kompetenční model využít k podpoře inkluzivního prostředí a provést zapojené instituce procesem vědomé práce s propojením rozvojových cílů (kompetencí) a vzdělávacích cílů tak, aby školní docházka vedla u žáků k nabytí těch vlastností a dovedností, které ukládá rámcový vzdělávací programme a které jsou jak základem jak pro jejich dobré začlenění do společnosti, tak jejich uplatnění na pracovním trhu.

Závěry a využití výstupů:

V rámci projektu bylo proškoleno 35 osob jako specialistů v oblasti rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu a také byly vypracovány následující výstupy.

Výstupy:

Metodická příručka pro práci s kompetenčním modelem.  (stáhnout pdf)

Metodická příručka pro práci s příběhem a externalizací v rámci podpory inkluze se zaměřením na práci s vnitřním Tygrem dle Kops method. (stáhnout pdf)

Návrh postupného rozvoje dílčích kompetencí a dovedností vycházejícího z modelu CDC v souladu s Lisabonským procesem. (stáhnout pdf)

Pracovní listy se zaměřením na jednotlivé komunikační typy dle Kops method. (stáhnout pdf)

Výukové materiály pro realizaci vzdělávání

Řešitelský tým: Vítězslav Malý, Klára Želechovská