„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Aktuality

AKTUALITY IREAS

19. 3. 2024

Konference pro wellbeing ve škole

Naše kolegyně Michaela Jeřábková se účastnila “Konference pro wellbeing ve škole“, která proběhla 20.2.2024 v prostorách Centra současného umění DOX pod taktovkou Partnerství pro vzdělávání 2030+.
Přečtěte si článek o konferenci na webu učitelského espressa. Najdete v něm také to, co děláme pro Wellbeing ve školách my jako IREAS a jaká je aktuální nabídka seminářů.
6. 2. 2024

Nový projekt pro ženy 50 + JDEME S DOBOU

Od února 2024 nabízíme zaměstnaným ženám 50 + vzdělávání a rozvoj zaměřený na osobní i profesní rovinu.

Práce s 25 ženami začne úvodním víkendem 24. a 25.2. 2024 a bude zakončena závěrečným víkendem v listopadu 2024. Druhý běh pro dalších 25 žen pak proběhne v období únor 2025 – listopad 2025. Ženy budeme vzdělávat v rámci interaktivních prezenčních i online seminářů, ale budou navíc podporovány individuálně, a to prostřednictvím koučů, psychologů či dalších odborníků na právo, IT, a další aktuální oblasti.

Hlavními tématy, na které se projekt zaměřuje jsou:

• digitalizace a umělá inteligence
• mediální a informační gramotnost
• faktomluva
• pracovní právo
• fyzické a duševní zdraví
• psychohygiena
• efektivní komunikace
• finanční gramotnost
• osobnostně sociální rozvoj

Více informací o projektu zde:
Podrobný leták k projektu s termíny ke stažení zde:
Podrobnější obsahy jednotlivých seminářů zde:

15. 11. 2023

Bourání genderových stereotypů na ZŠ a SŠ

Vyšla nová publikace týmu Vzdělávání a sociální politika s názvem: Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury na základních a středních školách. Zaměřuje se zejména na bourání genderových stereotypů a podporu jedinečnosti každého ve třídě. Obsahuje v první řadě poměrně rozsáhlý teoretický základ, kde jsou zdůrazněny principy práce ve skupině, důležitost reflexe a její možnosti a také zásady práce s genderem ve výuce. Dále jsou uvedeny 3 typy praktické aplikace rozvoje demokratických kompetencí ve výuce: třídnická hodina, projektový den a inovace klasické hodiny. Ke všem třem v publikaci najdete nejen teorii a metodickou podporu, ale také praktický příklad, který můžete vyzkoušet ve svojí třídě. Můžete si tak s dětmi přečíst pohádku o tom, jak princezna zachraňovala prince a dále s ní pracovat, nebo zmapovat mužský a ženský princip v každém z vás. Na všechny lekce se můžete podívat tady. (na slově tady opět odkaz na listy). Věříme, že budou pro Vás i Vaší třídu zábavné i užitečné.

Publikace vznikla v rámci projektu Rozvoj a podpora ženského principu ve školství, reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002139. Více o projektu si můžete přečíst tady: https://www.ireas.cz/projekty/rozvoj-a-podpora-zenskeho-principu-ve-skolstvi/ .

V projektu vznikly také aktivity pro mateřské školy: https://www.ireas.cz/wp-content/uploads/2023/10/Metodika_zen_MS_final.pdf

24. 10. 2023

RESPEKT K ODLIŠNOSTEM UŽ OD ŠKOLKY? ANO!

Rády bychom Vás upozornily na naší novou publikaci „Metodické listy pro rozvoj demokratických kompetencí v mateřských školách„. Najdete v ní celkem tři připravené tematické bloky, které se zaměřují na respekt k odlišnostem, uvědomování silných stránek a začleňování všech do kolektivu. V blocích se střídají aktivity kognitivní, pohybové, výtvarné či reflektivní. Můžete se tak s dětmi naučit básničku o různých pejscích, pak si na jejím základě pejsky vybarvit díky omalovánkám připraveným k vytištění a dále si o různorodosti jako takové povídat. V metodice najdete i tipy, jak s dětmi vést diskuzi a podpořit reflexi. Nechybí ani teoretický úvod, který doporučujeme vždy pročíst, aby byla realizace aktivit pro všechny bezpečná. Budeme moc rády, pokud Vám bude publikace k užitku. Stáhnout si jí můžete zde.
Metodické listy vznikly v rámci projektu Rozvoj a podpora ženského principu ve školství (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002139).

6. 10. 2023

Environmentální výchova ve školních zahradách

Jitka Šeflová, Klára Želechovská a Šárka Stříbrská jsou autorkami metodických listů zaměřených na environmentální výchovu na prvním stupni, které vznikly v rámci projektu „Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad“ pod záštitou Místní akční skupiny Podřipsko, z.s. Metodické listy nesou název Učíme se a hrajeme si venku na školní zahradě a obsahují celkem 6 tematických okruhů. Najdete v nich lekce zaměřené na: přírodu kolem nás, stromy, půdu, ovzduší a klima, vodu a také odpady. Každý okruh obsahuje 2-4 podtémata, která jsou zpracovaná ve formě pracovních listů, a je tedy možné je přímo použít do výuky. Listy slouží jako příručka vyučujícím, zejména koordinátorům a koordinátorkám EVVO, kteří/ré chtějí nejen učit venku, ale také aktivně využívat prostory školní zahrady a věnovat jí potřebnou péči. Listy ke stažení zde.

17. 7. 2023

Nový projekt pro děti z dětských domovů ZVLÁDNU TO!

Projekt se zaměřuje na dospívající opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a jsou zároveň v posledních ročnících středních škol a odborných učilišť. Cílem projektu je usnadnění přechodu dospívajících do samostatného života, a také zvýšení atraktivnosti čerstvých absolventů a absolventek na trhu práce. Právě proto je v projektu kladen důraz na individuální potřeby, psychickou podporu a práci s osobní motivací každého ze zúčastněných.

S cílovou skupinou bude probíhat následující spolupráce:

společné intenzivní vzdělávací víkendy

individuální konzultace a poradenství

Víkendové semináře jsou zaměřeny na vybraná témata:

osobnostně sociální rozvoj

přechodový rituál do dospělosti

mé první zaměstnání

jak se vyznat na úřadech

finanční gramotnost

ochrana spotřebitele

komunikace a vyjednávání v praxi

silné a temné stránky kyberprostoru

Na vzdělávací část navážou různorodé praktické workshopy, které přesahují školní praxi a prohloubí tak znalosti, dovednosti a zkušenosti studentů a studentek všech učebních oborů. V projektu je kladen větší prostor pro studenty*ky kadeřnických a gastronomických oborů. Úspěšní*é absolventi*ky se následně setkají s expertem na trh práce, který*á je připraví na pracovní pohovor, pomůže jim se orientovat v nabídkách pracovních míst a zároveň poslouží jako poradce*kyně, při nastavení optimálních smluvních podmínek pracovně právního vztahu.

Každý ze zúčastněných také dostane, respektive si vybere, svého osobního kouče*ku a mentora*ku se kterými se bude pravidelně setkávat. Zatímco mentorující bude dospívající provádět napříč celým projektem, kouč*ka je podpoří na cestě k osamostatnění, převzetí vlastní odpovědnosti a při vyhledání a pojmenování vlastních silných stránek. Dospívajícím bude také k dispozici psychologická pomoc, kterou budou moci využit, kdykoliv budou potřebovat.

Z každého vzdělávacího semináře vznikne mediální stopa ve formě videí tzv. Instagram Reels. Jedná se o platformu, která je aktuálně cílovou skupinou nejvíce využívána. Výstupem projektu bude také brožura, která bude shrnovat nejdůležitější informace pro osamostatní a přechod na trh práce.

Více informací v přihlášce do projektu a v informačním letáku.

20. 6. 2023

Nová nabídka vzdělávacích seminářů pro školní rok 2023/2024

Pro nový školní rok jsme pro vás připravily novou nabídkou vzdělávacích seminářů, jak pro vyučující, tak pro studující. Naše semináře jsou interaktivní, vedené pro málo početné skupiny a vždy se snaží obsah přizpůsobit individuálním potřebám dané skupiny. V příštím roce na vás čekají semináře zejména hrazené, ale většina z nich je akreditovaná a je možné uhradit je ze šablon. Pokud je pro vás proces šablon příliš složitý, neváhejte se na nás obrátit a my vám se vším rády pomůžeme.

Těšit se můžete na následující semináře:

1) semináře pro vyučující
  • ty nové! – Komunikace s rodiči s Jitkou Kořínkovou, Dětská psychopatologie s Kristinou Pernicovou nebo Orientace v online prostředí s Klárou Hekrlovou a další
  • ty osvědčené – Náročná třída s Kristinou Pernicovou, Radost z učení s Jitkou Kořínkovou, Závislostní chování ve třídách s Klárou Kováčovou a mnohé další
  • ty vycházející z průřezových témat – Etika a prosociální chování s Marií Najmonovou, Mediální výchovu s Kateřinou Kümpel a další
2) semináře pro děti
  • projektové bloky (60-120 minut) – Mindfulness pro děti s Martinem Šedivým, Sexuální výchova s Barborou Matějkovou, Voda v krajině/cesta vody/příběh kapky s https://h2ospodar.cz/o-nas/  a další
  • volnočasové kroužky – Osobnostně sociální výchova

Kompletní nabídku s více podrobnostmi naleznete na webu učitelského espressa. 

13. 1. 2023

Ukončení projektu Rozvíjíme učitele a žáky

S koncem roku nám skončil také úspěšný projekt Rozvíjíme učitele a žáky, který trval 2,5 roku. Za dobu trvání projektu jsme proškolili více než 300 učitelů z 5 krajů, realizovali nespočet seminářů, kroužků a supervizí. Projekt byl skutečně nabitý a my moc děkujeme celému týmu a všem zapojeným učitelům za úžasné zážitky.
O aktivitách projektu a také o závěrečném setkání si můžete přečíst v následujícím článku:

16. 9. 2022

NOVÝ AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ „ORIENTACE V KYBERPROSTORU“ 25.11. 2022 9-16 HOD ŘEVNICE

Cílem seminnáře ja poskytnout pedagogickým pracovníkům možnost lépe se zorientovat v online prostředí. Na semináři se seznámí s aktivitami a aplikacemi, kterým se žáci a žákyně běžně na sítí věnují a skrz tuto znalost se jim budou moct následně přiblížit a pochopit jejich každodenní svět a jejich zájmy. Je totiž paradoxní, že dospělý – rodič nebo vyučující nese hlavní odpovědnost za to, co dělá jemu svěřené dítě ve virtuálním prostoru, kde se pohybuje, s kým komunikuje, k čemu ho využívá a přitom ho mnoho z nich vůbec nezná.

V rámci programu se účastníci seznámí s nejčastějšími online aktivitami, aplikacemi a spřízněnými fenomény a budou mít možnost podívat se, jak prostředí reálně vypadá a co se v něm odehrává. Díky absolvování semináře v respektujícím otevřeném prostředí za vedení zkušené lektorky získají účastníci znalosti, které jim pomohou v předcházení, případně i následném řešení potenciálních krizových situací. Mohou se tak stát důvěryhodnými autoritami, které budou připraveny podílet se na vytváření pozitivních vzorců chování pro bezpečný pohyb v kyberprostoru.

Více informací naleznete v letáku.

1. 9. 2022

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK ZE SVĚTA VZDĚLÁVÁNÍ IREAS V NOVÉM KABÁTKU

S novým školním rokem začíná i nová etapa komunikace našeho týmu Vzdělávání a sociální politika – spouštíme zbrusu nové newslettery! Jsme si vědomi toho, že v dnešní době je jakékoliv usnadnění práce pedagogů vítané. A proto jsme speciálně pro ně koncem srpna odeslali první měsíčník, ve kterém najdou nejen výběr našich nejlepších kurzů pro jejich kariérní i osobní rozvoj, ale také užitečné materiály do výuky ke stažení, zajímavé informace, inspiraci do hodin a mnoho dalšího. Nový newsletter se zprávami ze světa vzdělávání naší organizace můžete mít i vy ve svých e-mailových schránkách na konci každého měsíce. Stačí se přihlásit k odběru zde a již v závěru září se můžete těšit na druhé vydání.

PS: A tím s novinkami pro pedagogy, kteří s námi chtějí zůstat ve spojení, nekončíme, ale o tom až příště.

22. 8. 2022

METODICKÉ LISTY „SVĚT SE TVOŘÍ V NAŠICH HLAVÁCH“

Stáhněte si ZDARMA metodické listy „Svět se tvoří v našich hlavách“

Najdete v nich celkem 30 připravených lekcí, které se zaměřují na rozvoj demokratické kultury ve třídě. Se žáky a žákyněmi tak můžete trénovat aktivní naslouchání, otevřené otázky nebo zpětnou vazbu. A nejlepší na tom je, že aktivity nemusíte vymýšlet, protože už jsou dopředu podrobně připravené od nás! Můžete je využít jako ucelený program, nebo si vybrat konkrétní lekce, které Vaše třída potřebuje. Vždy však prosím, začínejte úvodní lekcí „Já jsem OK, ty jsi OK“, kterou se třída naladí na společnou práci. Více o konceptu „Já jsem OK, ty jsi OK“ si můžete přečíst zde. 

19. 8. 2022

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Poslední volná místa na dvou interaktivních sériích seminářů Inovace výuky a dobré klima ve třídě
(semináře jsou zdarma a určeny pro vyučující z Prahy)

Série seminářů kurzu Práce se třídou a utváření dobrého klimatu
První série seminářů, které pro vás pořádáme, nese název Práce se třídou a utváření dobrého klimatu. Na nich si  prostřednictvím interaktivní výuky osvojíte řadu konkrétních metod a technik pro práci se třídou a budování bezpečného a podnětného prostředí. Čím se naše semináře odlišují od ostatních? Podělíme se s vámi nejen o základní metody a postupy, ale zaměříme se i na vaši třídu a její rozbor. Celá série se skládá ze dvou seminářů konaných prezenčně, dvou online seminářů a také 2 doplňkových seminářů dle vlastního výběru (ty mohou i nemusejí předcházet konání 4 hlavních seminářů).

Jak vypadá třída, ve které učím? Jak to chodí ve třídě, kde se cítím dobře? Co vše ovlivňuje klima třídy a jak ho mohu pozitivně ovlivnit? A navíc bude prostor na vypracování osobního rozvojového plánu!

Kdy: 12. a 13. 10. 2022 s ubytováním hrazeným z projektu (první den startujeme v 9:30, druhý den končíme kolem 16:00).
Na tento dvoudenní prezenční seminář navazují dva online semináře, které proběhnou 7. a 15. 11. od 14:00–17:00/18:00

Provázané semináře proběhnou pod vedením populární lektorky Jitky Kořínkové ve spolupráci s Kristinou Pernicovou.

Cyklus seminářů dále doplňují online semináře, ze kterých si účastníci dva vyberou dle svých preferencí:

Žák s odlišným mateřským jazykem – 21. 9. a 22. 9. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektorka Klára Martinovská
Náročná třída – 3. 10. a 11. 10. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektorka Kristina Pernicová
Syndrom CAN – 31. 10. a 4. 11. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektor Tomáš Tenkl
Psychohygiena – 21. 11. a 22. 11. 2022 (15:00–18:00), lektorka Jitka Kořínková
Šikana a kyberšikana –19. 1. a 20. 1. 2023 (14:00–17:00/18:00), lektorka Klára Hekrlová

Série seminářů kurzu Radost z učení
Ocitli jste se v bodě, kdy máte pocit, že byste potřebovali nový impulz do výuky? Přijde vám vaše práce jednotvárná a rádi byste se posunuli o kousek dál tak, aby výuka těšila nejen děti, ale i vás? Hledáte novou inspiraci, jak motivovat děti i sebe? Umějí se děti i vy radovat z chyby?
Pokud vás zaujaly tyto otázky, využijte posledních volných termínů série seminářů Radost z učení. Celá série se skládá ze dvou seminářů konaných prezenčně, dvou online seminářů a také 2 doplňkových seminářů dle vlastního výběru (ty mohou i nemusejí předcházet konání 4 hlavních seminářů).

Kdy: 20. a 21. 2. 2023 s ubytováním hrazeným z projektu (první den budeme začínat v 9:30, druhý den končit cca v 15.30).
Na tento dvoudenní prezenční seminář navazují dva online semináře, které proběhnou ve dnech 13. a 21. 3. od 14:00–17:00/18:00.
Semináře proběhnou pod vedením oblíbené lektorky Jitky Kořínkové ve spolupráci s Klárou Kováčovou.

Tento cyklus seminářů tematicky doplňují praktické online semináře, které budou probíhat na podzim roku 2022 a na jaře 2023. Z nich si účastníci vyberou dvě témata, která je nejvíce lákají, a to:

Efektivní komunikace – 24. 10. a 25. 10. 2022 (14:00 – 18:00), lektorka Vlasta Křenovská
Osobnostně sociální rozvoj – 1. 11. a 2. 11. 2022 (15:00–18:00), lektorka Jitka Kořínková
Ochrana životního prostředí – 3. 11. a 4. 11. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektor Jiří Hruška
Etika a prosociální chování – 15. 11. a 22. 11. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektorka Marie Najmonová
Mediální výchova – 8. 12. a 9. 12. 2022 (14:00–17:00/18:00), lektorka Kateřina Kumpel
Pozor, škola, ze které se zúčastní více pedagogů a pedagožek, získá další výhody, mezi které patří například nákup pomůcek či proplacení pedagoga či pedagožky pro vedení kroužku na vybrané téma.

Pro podrobnější informace nás kontaktujte na e-mailu kudrnova@ireas.cz nebo telefonu 774 652 525 či zelechovska@ireas.cz a telefonu 720 221 220.

Semináře jsou zdarma a určeny pro vyučující z Prahy. 

3. 8. 2022

TÝM VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKY MÁ NOVÝ NEWSLETTER!

Ve druhém newsletteru tohoto roku se ohlížíme za běžícími projekty a otevíráme přihlašování do nových běhů seminářů. Jste vyučující z Prahy a máte na podzim volné kapacity? Přihlásit se můžete hned do dvou projektů:

1) Inovace výuky a dobré klima (provázané prezenční a online semináře)

2) Podporujeme ženský princip ve školách (pro vyučující ženy či ženy ve vedení školy)

Pro pražské školy máme v nabídce ještě možnost bezplatných supervizí, nebo-li možnost profesionální podpory při řešení problémů či výzev ve škole, a to v rámci dobíhajícího projektu Rozvíjíme učitele a žáky.
V newsletteru na Vás také čekají připravené třídnické hodiny pro SŠ, které můžete jednoduše vzít a použít. A nakonec se můžete seznámit se Šablonami pro školy v rámci OP JAK, které umožňují žádat o finanční prostředky.

Pro více informací se podívejte do našeho newsletteru 02/2022 a třeba brzy na viděnou na našich seminářích.

17. 5. 2022

NABÍDKA NOVÝCH TERMÍNŮ SEMINÁŘŮ ZDARMA

V rámci projektu Inovace výuky a dobré klima ve třídě Vám nabízíme další sérii ZDARMA seminářů pro vyučující z Prahy. Nové terminíny jsou tentokrát vypsány na podzim 2022 a začátek roku 2023. Můžete si je tedy vklidu zapsat do diářů, které, snad, ještě nepřetékají dalšími povinnostmi a radostmi. Škola, ze které se zúčastní více pedagogů a pedagožek získá další výhody, mezi které patří například nákup pomůcek či proplacení pedagoga/žky pro vedení kroužku na vybrané téma. Více informací najdete v našem letáčku zde: 

Na podzim následujícího školního roku se můžete těšít na tento provázaný seminář:

Téma B) Práce se třídou
Kdy: 12. a 13.10. 2022 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 9:30, druhý den pak končit cca v 16:00
Na tento dvoudenní prezenční semináře navazují dva online semináře, které proběhnou 7. a 15.11. od 14:00 – 17:00/18:00

Téma B) skvěle tematicky doplňují následující on-line semináře:

Žák s odlišným mateřským jazykem
21.9. a 22.9. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Klára Martinovská

Náročná třída  
3.10. a 11.10. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Kristina Pernicová

Syndrom CAN
23.1. a 27.1. 2023, 14:00 – 17:00/18:00, lektor Tomáš Tenkl

Psychohygiena
21.11. a 22.11. 2022, 15:00– 18:00, lektorka Jitka Kořínková

Šikana a kyberšikana
19.1. a 20.1. 2023, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Klára Hekrlová

V  zimě roku 2023 se můžete těšit na následující provázaný seminář:

Téma A) Inovace ve výuce 
Kdy: 20. a 21. 2. 2023 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 9:30h, druhý den pak končit cca v 15.30
Na tento dvoudenní prezenční seminář navazují dva online semináře, které proběhnou 13. a 21.3. od 14:00 – 17:00/18:00

Tento provázaný seminář tematicky skvěle doplňují následující on-line semináře, které budou probíhat na podzim roku 2022. 

Efektivní komunikace
-informace brzy

Osobnostně sociální rozvoj    
1.11. a 2.11. 2022, 15:00 – 18:00, lektorka Jitka Kořínková

Ochrana životního prostředí
3.11. a 4.11. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektor Jiří Hruška

Etika a prosociální chování
15.11. a 22.11. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Marie Najmonová

Mediální výchova
8.12. a 9.12. 2022, 14:00 – 17:00/18:00, lektorka Kateřina Kumpel

Provázané semináře proběhnou pod vedením Vaší oblíbené lektorky Jitky Kořínkové ve spolupráci s Kristinou Pernicovou a Klárou Kováčovou.

Podrobnější informace Kudrnova@ireas.cz  774 652 525 nebo zelechovska@ireas.cz : 720 221 220

2. 5. 2022

WORKSHOP „SÍLA DOBRÉ OTÁZKY“

Srdečně zveme všechny vyučující na workshop „SÍLA DOBRÉ OTÁZKY“, který se koná 24.5. od 13 do 17 hod. První část je věnována systemickému přístupu – o čem je, jak může být užitečný ve vzdělávání a jaké má zásady. Druhá část je pak čistě praktická, seznámíte se jak se zkušenostmi z konkrétních škol, tak s otevřenými konstruktivními otázkami, které mají mnohdy větší sílu, než jakákoliv rada.
Přijďte si užít profesionální vedení seniorní koučky a terapeutky dr. Magdy Loumové a zažít společně s kolegy a kolegyněmi sílu dobrých otázek, sdílení a systemického přístupu. Více informací můžete najít v pozvánce.
Vstup na workshop je díky projektu Svět se tvoří v našich hlavách zdarma. Je však potřeba se předem registrovat. Přihlašujte se, prosím, na email kadlecova@ireas.cz.

4. 4. 2022

ROVNOVÁHA MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU VE ŠKOLSTVÍ

Těší nás, že díky projektu Rozvoj a podpora ženského principu ve školství budeme moci v 10 školách pracovat na rozvoji demokratické kultury prostřednictvím vyvažování mužského a ženského principu. Co to vlastně znamená?

Vyučující budou procházet vzděláváním a objevovat jednotlivé principy v sobě. Budou se věnovat hlavně práci s konstrukty, rozvoji potenciálu a vytváření rovných příležitostí pro každého jedince, včetně sebe samého. V únoru jsme zahájili první vlnu vzdělávání vyučujících, kteří budou pokračovat v rozvoji až do dubna. Na jejich vzdělávání bude navazovat praktická aplikace ve škole a přímá práce se žáky a žákyněmi, která bude zaměřena na rovné příležitosti, řešení konfliktů, debatování, atp.

V rámci projektu vzniknou rovněž metodické listy, které se zaměří na výše uvedená témata a jejich zavádění do výuky ve třech formách: klasická hodina, třídnická hodina, projektový den.

Program je podpořen z prostředků EU a více se o něm můžete dozvědět zde.

4. 3. 2022

TÝM EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKY MÁ NEWSLETTER ZA ROK 2021!

Náš nový newsletter přináší ohlédnutí se za zajímavými aktivitami, projekty a úspěchy našeho týmu v roce 2021. Dozvědět se můžete nejen o novém mezinárodním evaluačně zaměřeným projektu týkajícího se „ztracených mileniálů“, ale i o dalších mezinárodních aktivitách našeho týmu v rámci projektů zabývajících se spravedlivou transformací českých uhelných regionů nebo vyhodnocením zakomponování oblastí zaměřených na změnu klimatu do českých operačních programů. V tomto newsletteru se dále můžete dočíst o nové evaluační zakázace k nastavení financování podpor v OP Rybářství 2021 – 2027. Závěrem nechybí ani přehled našich akademických úspěchů a kalendář akcí. Newsletter 01/2021 naleznete ke stažení zde.

24. 1. 2022

TÝM VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKY MÁ NOVÝ NEWSLETTER

V prvním newsletteru tohoto roku se zaměřujeme na to, jaké máme nové projekty a co se nám za loňský rok povedlo. Momentálně začínáme pracovat na novém projektu „Inovace výuky a dobré klima ve třídě“ a „Podporujeme ženský princip ve školách“. Mimo aktuální projekty budeme také pokračovat s našimi komerčními semináři na našem webu „učitelské espresso“, který tvoříme právě pro naši obvyklou cílovou skupinu – učitele a učitelky.

Z loňského roku nám pokračují dva úspěšné projekty. V rámci projektu „Rozvíjíme učitele a žáky“ jsme realizovali již 30 seminářů specializovaných kompetencí a 10 seminářů hlavních kompetencí, máme taktéž připravené metodické listy, které se již používají v praxi při kroužcích osobnostního rozvoje. Dále probíhají i bezplatené supervize pro zapojené vyučující. V projektu „Svět se tvoří v našich hlavách“ budeme v únoru zahajovat již pátou vlnu workshopů pro vyučující. Těší nás, že je o naše semináře takový zájem

Pro více informací se podívejte do našeho newsletteru 01/2022 a třeba brzy na viděnou na našich seminářích.

29. 9. 2021

VOLNÁ MÍSTA NA SYSTEMICKÝCH WORKSHOPECH! (PRO PRAHU)

Zajímá Vás koučink? Chcete ve škole rozvíjet kolegiální podporu a naučit se pomáhající rozhovor?

Právě nabízíme volná místa na seminářích, které se zaměřují na trénink komunikace, zpětné vazby, pomáhajícího rozhovoru a Bálintovy skupiny. Velkou výhodou je, že nyní jsou díky dotaci pro pražské pedagogy ZDARMA! A také jsou AKREDITOVANÉ.

Co získáte?

Prostor na rozvoj komunikačních dovedností a také pro sdílení a psychohygienu pod vedením zkušených kouček ze Systemické fabriky (Anastasia Sahoo, Kateřina Kučerová). Nově máme v týmu také zkušenou učitelku Pavlu Seidlerovou. O přínosech seminářů si můžete poslechnout od samotných učitelů zde.

Kdy?

– 7. a 8.10.

– 4.11.

– 9. a 10.12.

Jde o sérii pěti seminářů a pro absolvování je třeba zúčastnit se všech termínů.

Co je systemika?

Systemika podporuje uvědomění si vlastních zdrojů, potřeb a oblastí pro další rozvoj. Naučí Vás rozpoznat vlastní hranice – vědět, za co vše jsem ve své profesi i osobním životě odpovědný/á. Budete umět opravdu aktivně naslouchat – nástroj, který umožňuje zjistit, co ten druhý potřebuje, netvořit si předpoklady. Umět vnímat školu, třídu, tým pedagogů jako živý systém – celostní přístup. Vnímat různé kontexty své profese a života a umět s nimi užitečně pracovat. Zvládat konstruktivní zpětnou vazbu – rozvojový nástroj, který pracuje s pozitivním formováním budoucnosti (nesoustředí se na minulost a chyby).

Semináře se konají v rámci projektu „Svět se tvoří v našich hlavách“, který je podpořen z prostředků EU. Zaměřuje se na rozvoj demokratické kultury na pražškých školách.

Pro více informací a přihlášení pište na jerabkova@ireas.cz.

Těšíme se na Vás 🙂

9. 9. 2021

PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁME DALŠÍ SEMINÁŘE PRO UČITELE

Víte, co je vlastně největším problémem učitelského povolání?
No přeci nedostatek času na klidnou kávu!

Právě proto jsme se rozhodli připravit pro Vás ta nejlepší zrnka v podobě vzdělávacích seminářů a materiálů.

Navštivte náš nově vzniklý web, který se věnuje pouze Vám, učitelům a učitelkám, a odpusťte nám drobné chyby, jelikož jeho tvorba je stále v procesu. Najdete zde jak materiály ke stažení zdarma, které mohou posloužit Vašemu individuálnímu rozvoji, nebo Vaší třídě, tak semináře s ověřenými lektorkami a lektory.

A proč Vám to píšeme právě teď?

Aktuálně se totiž můžete přihlašovat na tyto semináře:

Péče o duši – 6.10 a 7.10., 14:00-17:00
Náročná třída – 8.11. a 10.11., 14:00-17:00
Závislostní chování ve třídě – 25.11. a 2.12., 14:00-17:00
Prevence šikany a kyberšikany  – 15. a 16.11., 14:00-17:00

Zaujala Vás nabídka?

Podívejte se na náš web ucitelskeespresso.cz, kde naleznete více informací a také možnost přihlášení na vybraný seminář.

Těšíme se na Vás!