„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

24.08.2020

Konference Na sdílení záleží - NOVÝ TERMÍN

Autentické sdílení, příklady dobré praxe a představení palety možností, jak se vzájemně s kolegy ve škole podpořit. Přijďte na konferenci Na sdílení záleží - přínosy koučinku a mentoringu ve školství a poslechněte si zkušenosti ze ZŠ Kunratice, OA Kollárova a SSZŠ Litvínov. Všechny příspěvky budou navíc obohaceny o zkušenosti s kolegiální podporou během distanční výuky. Konference je vyvrcholením naší dlouhodobé snahy o podporu pedagogů v jejich krásném, ale náročném povolání. Právě skrze zavádění kolegiální podpory. Zajímá Vás víc? Přijďte 29.9. 2020 do Impact Hubu na Vinohradech (Koperníkova 10). Vstup je zdarma včetně drobného občerstvení. Více informací na FB. Pro vstup je nutné se přihlásit zde.

None

Konference "Zelené střechy - vize budoucnosti" v rámci Landscape festivalu Praha 2020

10. 9. 2020 v rámci Landscape festivalu Praha 2020 proběhne konference  "Zelené střechy - vize budoucnosti", na které Jan Macháč představí hodnocení přínosů zelených střech z pohledu ekonomie. Pokud se zajímáte o problematiku zelených střech, nezapomeňte si  tento příspěvek i další prezentované zahraničními experty přijít poslechnout.

Na konferenci "Zelené střechy - vize budoucnosti" bude také vyhodnocena soutěž o nejoblíbenější zelenou střechu. Pro Vašeho favorita můžete hlasovat na stránkách soutěže www.zelenastrecharoku.cz do 31. 8. 2020. 

None

Hlasujte pro Vaši oblíbenou zelenou střechu!

V rámci konference "Zelené střechy - vize budoucnosti" bude vyhodnocena soutěž o nejlepší zelenou střechu. Hlasovat může nyní i veřejnost, proto neváhejte a zúčastněte se také! Soutěžní díla jsou skvělou inspirací a demostrací toho, jak rozmanitě mohou zelené střechy vypadat a sloužit. Hlasovat a prohlédnout si soutěžní díla můžete zde do 31. 8. 2020.

Samotná konference proběhne dne 10. 9. 2020, kde náš kolega Jan Macháč představí výsledky hodnocení zelených střech z pohledu ekonomie. 

Zeleným střechám jsme se také věnovali například v publikaci Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech, která je k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.

None

08.07.2020

IREAS se podílí na evaluaci pro Evropskou Komisi

V nově připravovaném programovém období 2021 – 2027 jsou navrženy tzv. průřezové oblasti, které by měly zajistit komplexní přístup ve financování ze strukturálních fondů EU. Jedná se o (1) přizpůsobení se změně klimatu, (2) společnost 4.0 a (3) Územní dimenze. Evropská komise si aktuálně vytýčila za cíl zhodnotit, do jaké míry se podařilo (resp. podaří) zakomponovat příslušná opatření týkající se změny klimatu (tj. první průřezová oblast) v operačních programech, které budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z Fondu soudržnosti.

Tento evaluační projekt koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a Metis GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky. Pro Českou republiku působí v roli lead experta doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (IREAS). Zjištění, závěry a evaluační doporučení budou určeny pro potřeby Evropské komise v rámci příprav nového programového období 2021 – 2027.

None

Tým ekonomie a politika životního prostředí má nový vědecký newsletter!

Přečtěte si o problematice povodní a sucha v našem novém newsletteru! Naše kolegyně doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D. o možných řešeních hovořila v několika rozhovorech, a to dokonce v britské BBC. Proto jsou přírodě blízká opatření jako účinný nástroj proti povodním i suchu, doplněná o témata adaptace lesů v Beskydech a nově vydanou Zprávu pro klíčové aktéry ohledně sázení stromů, také základním tématem nového newsletteru. V newsletteru nechybí ani přehled publikací a kalendář akcí, na kterých můžete vidět naše kolegy přednášet a následně s nimi diskutovat. Aktuální newsletter 01/2020 je ke stažení zde.

None

Obhájili jste v roce 2020 kvalifikační práci zabývající se tématikou životního prostředí? Přihlaste se do druhého ročníku celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis!

Prvního června byl vyhlášen druhý ročník celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis. Ta napříč vysokými školami v Česku vybírá nejlepší bakalářské či diplomové práce v oblasti životního prostředí.

Za celou soutěží stojí náš kolega Jan Macháč, jehož cílem je prostřednictvím soutěže podporovat mladé talenty a popularizovat výsledky jejich vědecké činnosti, které by rozhodně neměly skončit zaprášené v šuplíku.

V loňském roce zvítězila práce Kateřiny Tumové na téma využívání dešťové vody, kdo bude letošním vítězem? Přihlásit se může každý, kdo v roce 2020 úspěšně obhájil nebo do konce září 2020 obhájí svoji bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společensko vědního pohledu. Termín pro podání přihlášek je 30. září 2020. Více o soutěži na www.czechenvithesis.cz.

Archiv aktualit - další