„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

TÝM EKONOMIE A POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MÁ NOVÝ VĚDECKÝ NEWSLETTER!

Čemu se v posledních měsících věnoval tým ekonomie a politiky životního prostředí? O svých činnostech informuje v novém newslettru. Úvodní stranu věnujeme hospodaření s dešťovou vodou. Zabývali jsme se tématem, které ve společnosti silně rezonuje, a to tím, jak efektivně využívat dešťovou vodou v situacích, když je jí nedostatek nebo naopak přebytek. Tématu se věnujeme jak z odborného hlediska, například jsme ve spolupráci s kolegy z ČVUT vydali metodiku Voda ve městě, tak z hlediska popularizačně vzdělávacího, kdy jsme součásti metodiky prezentovali na několika akcích – konference, publikovali jsme odborné i popularizační články aj. V newsletteru se můžete dále dočíst o komunitním zahradničení, litteringové studii nebo novém projektu s názvem Obec mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Aktuální newsletter 01/2021 je ke stažení zde: 

None

UČITELÉ SDÍLEJTE S NÁMI!

V tomto školním roce jsme úspěšně dokončili čtyřletý projekt věnovaný rozvoji kolegiální podpory na školách. O čem celý projekt byl? Podívejte se na krátké shrnující video. 

V rámci projektu také vznikly zajímavé výstupy, které vám mohou pomoci se sdílením na Vaší škole:
1)    Metodické listy pro rozvoj kolegiální podpory – Listy slouží jako opora při zavádění kolegiální podpory ve škole. Pokud jste interní mentor (nebo zatím jen osoba, která usiluje o vzájemné sdílení a podporu ve Vaší instituci), najdete zde užitečná teoretická témata i otázky k reflexi. Texty je však třeba brát spíše jako doplněk k potřebnému dalšímu vzdělávání.
2)    Sborník z konference NA SDÍLENÍ ZÁLEŽÍ – Zajímá Vás, jak vypadá kolegiální podpora na jiných školách? Inspirujte se třeba u ZŠ Kunratice, SSZŠ Litvínov nebo OA Kollárova. Právě jejich zástupci se na konferenci podělili o fungování podpory ve školní praxi.
Všechny výstupy vznikly v rámci projektu Rozvoj kolegiální podpory pedagogů na školách prostřednictvím interního mentoringu (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000537) podpořeného z prostředků EU.

Díky projektu bylo proškoleno na 150 pedagogů, kteří nyní ovládají základní dovednosti pro zlepšení kolegiální podpory a komunikace jako jsou: aktivní naslouchání, pokládání otevřených otázek nebo konstruktivní zpětná vazba. Z těchto pedagogů se pak vyprofilovali interní mentoři pro 9 konkrétních škol. Ti se účastnili dalšího prohlubujícího vzdělávání v mentoringu a nyní slouží jako podpora pro své kolegy ve škole při rozvoji a řešení obtížných situací. Jsou připraveni naslouchat, vést pomáhající rozhovor či Bálintovu skupinu, dávat zpětnou vazbu, vést reflexi a celkově podporovat své kolegy.

None

Czech Envi Thesis letos již potřetí

Nechcete, aby Vaše bakalářská nebo diplomová práce skončila v šuplíku?

Soutěž o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci z oblasti životního prostředí opět hledá studentky či studenty, kteří tuto oblast řeší ze společenskovědního pohledu. Czech Envi Thesis založil v roce 2019 náš kolega Jan Macháč na UJEP za účelem podpořit mladé talenty a popularizovat výsledky jejich vědecké činnosti. Pět nejlepších prací bude představeno v prosinci na veřejně přístupné finálové prezentaci. 

Pokud jste autorkou/autorem takové práce, neváhejte ji přihlásit do 30.9. na czechenvithesis.cz.

None

POSLEDNÍ bezplatné semináře pro vybrané kraje!

"Moc děkuji. Jsem pořád plná dojmů a taky jsem Vám chtěla říct, jak moc si Vaší práce cením a taky práce lektorů. Budu moc ráda, když s Vámi budu spolupracovat a navzájem se posouvat a učit se. Jste skvělý tým. Vaše práce a přednášky mi moc pomohli se posunout v mé pracovní kariéře. Děkuji." Klára Zálupská ze ZŠ Chomutov

V evaluačních dotaznících jsme objevili další hřejivou zpětnou vazbu, která nám spolu s dalšími říká, že Vám naše semináře dávají smysl a jsou Vám nápomocné.

Děkujeme.

Touto cestou bychom Vám chtěli nabídnout POSLEDNÍ bezplatné semináře pro vybrané kraje, které se uskuteční během podzimu 2021. Spolu s lektory a lektorkami se na Vás těšíme na následujících setkání:

🍂Žák s odlišným mateřským jazykem

22. a 23. 9., 14.00-17.00

🍁Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem

20. a 24.9., 14.00-17.00

1. a 5.11., 14.00-17.00

🍁Šikana a kyberšikana

6. a 7. 10., 14.00-17.00

🍂Efektivní komunikace

14. a 15. 10., 14.00-18.00

18. a 19. 11., 14.00-18.00

Aby pro Vás byly semináře užitečné, rozdělili jsme každé téma na 2 x 3 hodiny (kromě efektivní komunikace, která trvá o hodinu déle oba dny). V daný den Vám tak seminář nezabere tolik času a budete se moci více soustředit na průběh. Navíc je počet míst omezen na 12 osob, aby měl každý účastník prostor pro dotazy a komunikace byla přehledná. Všechny semináře proběhnou na platformě ZOOM. Před samotným seminářem Vám pošleme do emailu odkaz na připojení.

V případě zájmu či dotazů se obracejte na asistentku projektu Šárku Stříbrskou. POZOR, nabídka platí pouze pro tyto kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Pardubický.

Všechny semináře se uskuteční v rámci evropského projektu Rozvíjíme učitele a žáky (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827). 

None

Jak dosáhnout společensky přijatelných doporučení v oblasti environmentální politiky?

Právě touto otázkou se ve svém nově publikovaném článku ve vědeckém časopise Forests zabývají naši spolupracovníci Dr. Jiří Louda, doc. Ondřej Vojáček a doc. Lenka Slavíková (ke stažení zde:https://www.mdpi.com/1999-4907/12/4/484).

Na základě svého výzkumu došli autoři k zajímavým závěrům. V současnosti čím dál častěji využívané kvantitativní metody hodnocení preferencí přinášejí osobám s rozhodovacími pravomocemi důležité informace o tom, jaká (lokálně zaměřená) environmentální opatření jsou lidmi preferovaná. Ale kdyby byla opatření přijímána pouze na základě těchto informací, velmi pravděpodobně by nebylo dosaženo požadovaných efektů. Aby byla opatření funkční a společensky akceptovatelná, je potřeba zkombinovat kvantitativní data (v případě tohoto výzkumu data z tzv. výběrového experimentu) s fakty o institucinálních podmínkách a baríérách implementace nových opatření. Ty zde byly zkoumány pomocí tzv. institucionální analýzy.

(Zdroj fotogafie: https://www.facebook.com/MDPIOpenAccessPublishing/photos/a.10152385859817575/10153781922267575)

None

TÝM EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKY MÁ NOVÝ VĚDECKÝ NEWSLETTER!

Na čem pracoval tým evaluace a regionální politiky v poslední době? O svých činnostech informuje v aktuálním newsletteru, ve kterém se píše o zajímavých projektech, zakázkách či publikačních a jiných úspěších členů týmu. Zabývali jsme se například evaluací dobré sociální praxe z českého venkova, výsledky evaluací v oblasti odpadového hospodářství či Programem aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství. Dále se náš tým zapojil do evaluační zakázky pro Evropskou komisu. A na závěr v newsletteru nechybí ani přehled publikací a kalendář akcí. Newsletter 01/2020 je ke stažení zde.

Archiv aktualit - další