„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

31.10.2019

Tým Ekonomie a politika životního prostředí má nový vědecký newsletter!

Pustťe si nové video, které představuje přínosy prvků zelené a modré infrastruktury pro zlepšení kvality života ve městech. Stáhněte si metodiku, která poskytuje podklady pro ekonomické hodnocení těchto jednotlivých prvků. Přečtěte si více o tom, jak kolegové pracují na tématu adaptace měst na změnu klimatu nebo o dalších důležitých tématech - odpadové hospodářství či inovace v lesnictví. V newsletteru nechybí ani přehled publikací a kalendář akcí, na kterých můžete vidět naše kolegy přednášet a následně s nimi diskutovat. Aktuální newsletter 02/2019 je ke stažení zde.

None

15.10.2019

Má podpora mimoprodukčních funkcí lesa smysl a jak ji efektivně nastavit?

Inovativní přístupy v lesním hospodaření

Dne 1. 10. 2018 proběhl v rámci celoevropského projektu InnoForEst workshop pro zástupce majitelů a správců lesů, regionální politiky, orgány ochrany přírody i neziskové organizace. Účastníci se na workshopu zabývali řadou otázek:

  • Jak podpořit poskytovaní těchto a dalších ekosystémových služeb (nebo chcete-li mimoprodukčních funkcí) lesy v (severních) Čechách?
  • Jak přimět jejich majitele nebo správce, aby mimoprodukčním funkcím lesa věnovali větší pozornost?
  • A měli by k tomu být nějak finančně motivování, či je potřeba změnit institucionální prostředí?
  • Součástí workshopu bylo také simulační cvičení, kde se jednotliví aktéři rozhodovali o způsobu hospodaření v lesích při měnících se institucionálních a environmentálních podmínkách.

Přírodě blízké hospodaření, mimoprodukční funkce lesa nebo platby za ekosystémové služby, to jsou jen některé z pojmů, které se v posledních letech v souvislosti s lesním hospodařením skloňují stále častěji. Lesy zadržují vodu v krajině, absorbují skleníkové plyny, produkují kyslík nebo jsou oblíbeným místem pro rekreaci.

Účastníci společně identifikovali nejzásadnější faktory, které ovlivňují inovativní přístupy v lesnictví směřující k podpoře mimoprodukčních funkcí lesa. Shodli se na 10 nejdůležitějších, mezi něž patří např. přírodní katastrofy, politická podpora, ekonomická rentabilita, ale také podpora ze strany veřejnosti nebo finanční kompenzace za poskytování mimoprodukčních funkcí lesa.

Dále se shodli na tom, že mimoprodukčním funkcím lesa stále není věnována dostatečná společenská pozornost a zároveň pro většinu vlastníků a správců lesa není současné institucionální nastavení dostatečné motivační. Je proto potřeba pokračovat v odborných diskusích na toto téma a navrhnout konkrétní řešení. Za tímto účelem budou v průběhu příštích měsíců zorganizována na workshop navazující setkání.  

Workshop organizoval IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. ve spolupráci s organizací Čmelák, společnost přátel přírody v liberecké kavárně Kino Varšava.

None

05.10.2019

Kuchaři, cukráři a číšníci mají za sebou nabité praktické týdny!

Tři týdny non-stop vaření, cukraření, obsluhování, ale také rozvoje komunikačních dovedností či týmové spolupráce. To vše a spoustu dalšího nabízejí exekutivní a praktické týdny pořádané pro vybrané studenty gastronomických oborů v rámci projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii (CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606). Exekutivní a praktický týden probíhají jako pětidenní akce pro 25 studentů ze čtyř škol. Exekutivní týden se zaměřuje na dovednostní rozvoj studentů s ohledem na jejich praktické uplatnění (komunikace, týmová práce, zaměstnání apod.). Praktický týden pak rozvíjí na praktické dovednosti žáků v gastronomii (odborné semináře, např. práce s moderními technologiemi, úprava divočiny, ryby a mořské plody apod.). Studenti získají certifikáty o absolvování kurzů a také získají bezplatné roční členství v Asociaci kuchařů a cukrářů.

None

31.08.2018

Stáhněte si aktuální newsletter týmu Vzdělávání a sociální politika a nenechte si ujít plánované akce a užitečné výstupy!

V červenci jsme úspěšně dokončili dva projekty věnované vzdělávání učitelů a podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Celkem jsme podpořili 32 institucí, ve kterých jsme se věnovali téměř 150 učitelům a 80 dětem. V newsletteru se dozvíte více podrobností o těchto projektech a také o jejich výstupech. Nevynechte ani informace o plánovaných seminářích, workshopech a konferencích nebo o dalších projektech. Newsletteru si můžete stáhnout zde.

None

01.08.2018

Přírodě blízká opaření mohou pomoci zmírnit klimatické změny. My je navíc umíme ekonomicky ohodnotit

Zajímají Vás užitky zelených ploch a jiných přírodě blízkých opaření? Chcete v obci prosadit zelenou plochu a hledáte argumenty? Přečtěte si případové studie v publikaci Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech, kterou vydali naši kolegové ze spolupracující organizace IEEP.

Jednotlivé případové studie zpracoval tým z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Fakultě sociálně ekonomické na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Případové studie vznikly jako nedílná součást projektu „Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech“. Tento projekt koordinoval CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Oddělení společenského rozměru globální změny. IEEP je partnerem projektu.

Vedle ekonomického hodnocení přírodě blízkých opatření ve městě se tým zaměřil na institucionální analýzu (analýzu klíčových aktérů, existujících politických procesů a bariér spojených s implementací opatření). Tento dokument se zabývá pouze samostatným ekonomickým hodnocením přírodě blízkých opatření a jeho cílem je poukázat na společenskou přínosnost přírodě blízkých opatření ve městech a tím nepřímo podpořit tato opatření při rozhodování o jejich realizaci.

V projektu "Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech“ na tuto činnost pochopitelně navazují další aktivity.

None

01.06.2018

Náš kolega Martin Pělucha je prezidentem České evaluační společnosti pro rok 2019

Martin Pělucha je v oblasti evaluací velmi uznávaným odborníkem. Jeho vědecké počiny si můžete prohlédnout třeba na Research Gate. Více informací o samotné České evaluační společnosti pak najdete na jejich webových stránkách. Gratulujeme Martinovi k této důležité pozici a přejeme hodně dalších úspěchů v jeho odborné dráze.