„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

Mezinárodní konference WatEdu o výuce vody

Nepropásněte 8.10. online mezinárodní konferenci o výuce vody napříč předměty pro druhý stupeň ZŠ. Od roku 2018 se v IREAS soustavně věnujeme vytváření podkladů pro výuku témat souvisejících s vodou. Nejprve jsme se v projektu Water Agent V003 zaměřili na tvorbu materiálů pro školáky a školačky na prvním stupni ZŠ. Na tento námi vedený mezinárodní projekt jsme volně navázali projektem WatEdu, u kterého se vedení ujali Maďarští kolegové. Přestože téma zůstalo stejné, cílem bylo podpořit ve výuce tentokrát učitele a učitelky druhého stupně. V rámci inovativnosti jsme se zde pustili i do tvorby e-learningových materiálů (her).

V pátek 8.10. od 12:30 bychom Vám společně s kolegy z Maďarska, Slovinska a Řecka rádi představili naše společné výstupy. My se v našem příspěvku zaměříme na podporu distanční výuky, pro kterou jsme vytvořili podkladové materiály jako nadstavbu k ostatním výstupům projektu WatEdu. Nebudou ale chybět ani příspěvky k hrám nebo vodním klubům.

Registrujte se zde:

Odkaz na konferenci zde: 

Meeting ID: 928 4889 9878

Heslo: 823862

None

29.09.2021

Volná místa na systemických workshopech! (pro Prahu)

Zajímá Vás koučink? Chcete ve škole rozvíjet kolegiální podporu a naučit se pomáhající rozhovor?

Právě nabízíme volná místa na seminářích, které se zaměřují na trénink komunikace, zpětné vazby, pomáhajícího rozhovoru a Bálintovy skupiny. Velkou výhodou je, že nyní jsou díky dotaci pro pražské pedagogy ZDARMA! A také jsou AKREDITOVANÉ.

Co získáte?

Prostor na rozvoj komunikačních dovedností a také pro sdílení a psychohygienu pod vedením zkušených kouček ze Systemické fabriky (Anastasia Sahoo, Kateřina Kučerová). Nově máme v týmu také zkušenou učitelku Pavlu Seidlerovou. O přínosech seminářů si můžete poslechnout od samotných učitelů zde.

Kdy?

- 7. a 8.10.

- 4.11.

- 9. a 10.12.

Jde o sérii pěti seminářů a pro absolvování je třeba zúčastnit se všech termínů.

Co je systemika?

Systemika podporuje uvědomění si vlastních zdrojů, potřeb a oblastí pro další rozvoj. Naučí Vás rozpoznat vlastní hranice – vědět, za co vše jsem ve své profesi i osobním životě odpovědný/á. Budete umět opravdu aktivně naslouchat – nástroj, který umožňuje zjistit, co ten druhý potřebuje, netvořit si předpoklady. Umět vnímat školu, třídu, tým pedagogů jako živý systém – celostní přístup. Vnímat různé kontexty své profese a života a umět s nimi užitečně pracovat. Zvládat konstruktivní zpětnou vazbu – rozvojový nástroj, který pracuje s pozitivním formováním budoucnosti (nesoustředí se na minulost a chyby).

Semináře se konají v rámci projektu "Svět se tvoří v našich hlavách", který je podpořen z prostředků EU. Zaměřuje se na rozvoj demokratické kultury na pražškých školách.

Pro více informací a přihlášení pište na jerabkova@ireas.cz.

Těšíme se na Vás :)

None

Pro velký zájem přidáváme další semináře pro učitele

Víte, co je vlastně největším problémem učitelského povolání?
No přeci nedostatek času na klidnou kávu!

Právě proto jsme se rozhodli připravit pro Vás ta nejlepší zrnka v podobě vzdělávacích seminářů a materiálů.

Navštivte náš nově vzniklý web, který se věnuje pouze Vám, učitelům a učitelkám, a odpusťte nám drobné chyby, jelikož jeho tvorba je stále v procesu. Najdete zde jak materiály ke stažení zdarma, které mohou posloužit Vašemu individuálnímu rozvoji, nebo Vaší třídě, tak semináře s ověřenými lektorkami a lektory.

A proč Vám to píšeme právě teď? 

Aktuálně se totiž můžete přihlašovat na tyto semináře: 

Péče o duši – 6.10 a 7.10., 14:00-17:00
Náročná třída – 8.11. a 10.11., 14:00-17:00
Závislostní chování ve třídě – 25.11. a 2.12., 14:00-17:00
Prevence šikany a kyberšikany  – 15. a 16.11., 14:00-17:00

Zaujala Vás nabídka?

Podívejte se na náš web ucitelskeespresso.cz, kde naleznete více informací a také možnost přihlášení na vybraný seminář.

Těšíme se na Vás! 

None

POSLEDNÍ bezplatné semináře pro vybrané kraje!

"Moc děkuji. Jsem pořád plná dojmů a taky jsem Vám chtěla říct, jak moc si Vaší práce cením a taky práce lektorů. Budu moc ráda, když s Vámi budu spolupracovat a navzájem se posouvat a učit se. Jste skvělý tým. Vaše práce a přednášky mi moc pomohli se posunout v mé pracovní kariéře. Děkuji." Klára Zálupská ze ZŠ Chomutov

V evaluačních dotaznících jsme objevili další hřejivou zpětnou vazbu, která nám spolu s dalšími říká, že Vám naše semináře dávají smysl a jsou Vám nápomocné.

Děkujeme.

Touto cestou bychom Vám chtěli nabídnout POSLEDNÍ bezplatné semináře pro vybrané kraje, které se uskuteční během podzimu 2021. Spolu s lektory a lektorkami se na Vás těšíme na následujících setkání:

🍂Žák s odlišným mateřským jazykem

22. a 23. 9., 14.00-17.00

🍁Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem

1. a 5.11., 14.00-17.00

24. a 28.1. 2022, 14.00-17.00

🍁Šikana a kyberšikana

6. a 7. 10., 14.00-17.00

🍂Efektivní komunikace

14. a 15. 10., 14.00-18.00

18. a 19. 11., 14.00-18.00

 

Aby pro Vás byly semináře užitečné, rozdělili jsme každé téma na 2 x 3 hodiny (kromě efektivní komunikace, která trvá o hodinu déle oba dny). V daný den Vám tak seminář nezabere tolik času a budete se moci více soustředit na průběh. Navíc je počet míst omezen na 12 osob, aby měl každý účastník prostor pro dotazy a komunikace byla přehledná. Všechny semináře proběhnou na platformě ZOOM. Před samotným seminářem Vám pošleme do emailu odkaz na připojení.

V případě zájmu či dotazů se obracejte na asistentku projektu Julii Šormovou. POZOR, nabídka platí pouze pro tyto kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Pardubický.

Všechny semináře se uskuteční v rámci evropského projektu Rozvíjíme učitele a žáky (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827). 

None

IREAS začne řešit dvouletý mezinárodní evaluační projekt financovaný z Norských fondů zaměřený na tématiku Lost Millenials

IREAS ve spolupráci s dalšími 13 partnery ze zemí EHP uspěl ve výzvě Norských fondů s novým projektem zaměřeným na „Ztracené miléniály“, v jehož rámci budou analýzy a výzkum zaměřeny na pravidelně opomíjenou skupinu generace miléniálů. V odborné literatuře i ve strategických dokumentech na národních úrovních se označují pod zkratkou NEET („Not in Education, Employment or Training“). Jedná se o mladé lidi ve věku 25-29 let, kteří nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují a živí je především rodiče. IREAS bude v tomto projektu garantovat analýzy a evaluační aktivity.

Hlavním cílem projektu bude přispět k úspěšnému začlenění osob 25+ NEET na trh práce prostřednictvím rozšíření znalostí o účincích iniciativ v oblasti zaměstnanosti na osoby 25+ NEET, budování kapacit zúčastněných stran pro provádění studií dopadu, a tím i zlepšení kvality intervencí na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením nadnárodní výzkumné sítě, která bude sdílet know-how a osvědčené postupy, hodnocením vládních a komunitních iniciativ zaměřených na osoby 25+ NEET, jakož i zapojením zúčastněných stran s cílem zvýšit politickou relevanci výsledků projektu. Primární cílovou skupinou jsou výzkumní pracovníci, odborníci a další zúčastněné strany, zatímco cílovými příjemci jsou osoby 25+ NEET.

Základní anotace evaluačního projektu:
Název projektu: Lost Millennials - Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs
Období řešení: 11/2021 – 01/2024
Zadavatel: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Realizátor: Leader: HETFA Research Institute Ltd. IREAS je jeden z 13 subjektů ze zemí EHP, kteří budou naplňovat dílčí aktivity tohoto projektu.
Kontakt: Ing. Petr Fanta, Ph.D. (fanta@ireas.cz) a doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (pelucha@ireas.cz) 

None

TÝM EKONOMIE A POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MÁ NOVÝ VĚDECKÝ NEWSLETTER!

Čemu se v posledních měsících věnoval tým ekonomie a politiky životního prostředí? O svých činnostech informuje v novém newslettru. Úvodní stranu věnujeme hospodaření s dešťovou vodou. Zabývali jsme se tématem, které ve společnosti silně rezonuje, a to tím, jak efektivně využívat dešťovou vodou v situacích, když je jí nedostatek nebo naopak přebytek. Tématu se věnujeme jak z odborného hlediska, například jsme ve spolupráci s kolegy z ČVUT vydali metodiku Voda ve městě, tak z hlediska popularizačně vzdělávacího, kdy jsme součásti metodiky prezentovali na několika akcích – konference, publikovali jsme odborné i popularizační články aj. V newsletteru se můžete dále dočíst o komunitním zahradničení, litteringové studii nebo novém projektu s názvem Obec mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Aktuální newsletter 01/2021 je ke stažení zde: 

Archiv aktualit - další