„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

Komunitní zahrady – jsou společensky přínosné?

V únoru se naši kolegové zapojili do popularizace vědy a vydali příspěvek v časopise Zahrádkář. Článek se zabývá ekonomickou analýzou přínosů komunitních zahrad nejen z pohledu jejích členů, ale celé společnosti. Autoři vychází z vlastního výzkumu provedeného v komunitní zahradě Kuchyňka (Praha 8) v rámci něhož se zaměřili na hodnocení přínosů komunitní zahrady v podobě tzv. ekosystémových služeb. Výsledky prokazují, že přínosy komunitních zahrad převyšují náklady na její vybudování a provoz a lze je tedy z pohledu společnosti považovat za ekonomicky efektivní. Navíc však výzkum ukázal, že samotní členové si tak velkých přínosů vědomi nejsou. V takovém případě mohou výsledky výzkumu sloužit jako podklad pro územní a městské plánovače, kteří by mohli budování komunitních zahrad více podporovat.

None

18.02.2020

Na sdílení záleží! Zveme pedagogy na konferenci o kolegiální podpoře - 18.3.2020

Autentické sdílení, příklady dobré praxe, představení palety možností, jak se vzájemně s kolegy ve škole podpořit. Přijďte na konferenci Na sdílení záleží - přínosy koučinku a mentoringu ve školství a poslechněte si zkušenosti ze ZŠ Kunratice, OA Kollárova a SSZŠ Litvínov. Konference je vyvrcholením naší dlouhodobé snahy o podporu pedagogů v jejich krásném, ale náročném povolání skrze zavádění kolegiální podpory. Zajímá Vás víc? Přijďte 18.3. 2020 do Impact Hubu na Vinohradech (Koperníkova 10). Vstup je zdarma včetně drobného občerstvení. Více informací na FB. Pro vstup je nutné se přihlásit zde.

None

14.02.2020

Rozloučení s Emilem Machálkem

V pátek 14. 2. 2020 jsme se se zármutkem rozloučili s naším dlouholetým kolegou a kamarádem Ing. Emilem Machálkem, CSc., který nás opustil ve věku 73 let. Emil byl nejen vynikající odborník na problematiku zemědělství a rozvoje venkova, ale zejména milý a neustále velmi dobře naladěný člověk. Při každé návštěvě kanceláře přátelsky prohodil pár milých slov snad úplně s  každým, přičemž nikdy nerozlišoval, jestli jde o docenta, nebo studenta, který je v kanceláři první den. Není divu, že zejména naše kolegyně pak chodily celý zbytek dne s úsměvem na tváři a stále opakovaly, jaký je ten pan Machálek šarmantní gentleman. Navíc byl Emil velmi skromný a my jsme se jen postupně dozvídali o jeho dalších aktivitách, kterými bylo například psaní básní, recitace Shakespeara pro seniory, nebo spolupráce při zavádění baby boxů v České republice. Je pravděpodobné, že o mnoha jeho dalších přínosných aktivitách ani nevíme. Víme však to, že nám Emil Machálek bude velice chybět.

None

02.12.2019

Monografie o rozvoji venkova v době digitální je v prodeji

Martin Pělucha, člen týmu Evaluace a regionální politika, je spoluautorem knihy Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy. Ta vznikla v rámci projektu GAČR na VŠE a vydalo ji prestižní britské nakladatelství Routledge. Kniha se věnuje teoretickým a praktickým souvislostem politiky rozvoje venkova EU v rámci období 4.0 , tj. v rámci technologických proměn a digitalizace území. Objednat si jí můžete zde. Martin se věnuje problematice rozvoje venkova dlouhodobě, a to nejen ve vědeckých projektech na VŠE v Praze, ale také v evaluačních zakázkách IREAS pro Ministerstvo zemědělství.

None

31.10.2019

Tým Ekonomie a politika životního prostředí má nový vědecký newsletter!

Pusťte si nové video, které představuje přínosy prvků zelené a modré infrastruktury pro zlepšení kvality života ve městech. Stáhněte si metodiku, která poskytuje podklady pro ekonomické hodnocení těchto jednotlivých prvků. Přečtěte si více o tom, jak kolegové pracují na tématu adaptace měst na změnu klimatu nebo o dalších důležitých tématech - odpadové hospodářství či inovace v lesnictví. V newsletteru nechybí ani přehled publikací a kalendář akcí, na kterých můžete vidět naše kolegy přednášet a následně s nimi diskutovat. Aktuální newsletter 02/2019 je ke stažení zde.

None

15.10.2019

Má podpora mimoprodukčních funkcí lesa smysl a jak ji efektivně nastavit?

Dne 1. 10. 2018 proběhl v rámci celoevropského projektu InnoForEst workshop pro zástupce majitelů a správců lesů, regionální politiky, orgány ochrany přírody i neziskové organizace. Účastníci se na workshopu zabývali řadou otázek, např. Jak podpořit poskytovaní těchto a dalších ekosystémových služeb lesy v (severních) Čechách? Jak přimět jejich majitele nebo správce, aby mimoprodukčním funkcím lesa věnovali větší pozornost? A měli by k tomu být nějak finančně motivování, či je potřeba změnit institucionální prostředí?

Součástí workshopu bylo také simulační cvičení, kde se jednotliví aktéři rozhodovali o způsobu hospodaření v lesích při měnících se institucionálních a environmentálních podmínkách. Workshop organizoval IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. ve spolupráci s organizací Čmelák, společnost přátel přírody v liberecké kavárně Kino Varšava. Více o workshopu i o tom, jaké  nejzásadnější faktory, které ovlivňují inovativní přístupy v lesnictví účastníci společně identifikovali si přečtěte v tiskové zprávě.

Archiv aktualit - další